Menu

Kompetenceprofil

En Master i naturfagsundervisning har til formål at give dig kompetencer til at
  • fortsætte din egen kompetenceudvikling inden for naturfagenes og matematikkens didaktik
  • formulere og analysere problemstillinger knyttet til grundskolens naturfagsundervisning selvstændigt, systematisk og kritisk på grundlag af aktuel pædagogisk, matematik- og naturfagsdidaktisk forskning
  • perspektivere og udvikle din egen undervisningspraksis gennem anvendelse af forskningsbaseret viden og deltagelse i fagdidaktisk forskning
  • formulere problemstillinger og problemløsninger samt initiere og implementere udviklingsarbejde i forbindelse med naturfagsundervisning i grundskolen
  • udvikle, organisere og koordinere samarbejde mellem aktører inden for naturfagsundervisningen med henblik på naturfagsdidaktisk debat og udviklingsarbejde
  • formidle om den naturvidenskabelige virksomhed og naturvidenskabens kulturelle, historiske og samfundsmæssige betydning til en specifik målgruppe

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies