Menu

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er normeret til at vare 5 semestre og består af:

  • 5 obligatoriske moduler a 6 ECTS og 1 obligatorisk modul a 5 ECTS, i alt 35 ECTS 
  • 2 valgmoduler a 5 ECTS, i alt 10 ECTS 
  • 1 masterprojekt a 15 ECTS

ECTS er forkortelse for European Credit Transfer System og angiver modulernes tidsmæssige vægt. 60 ECTS svarer til et års fuldtidsstudier.

Læs mere om de enkelte moduler i Studieordningen.

For at sikre den fornødne faglige progression i uddannelsen er der etableret to bindinger: Modul 5 forudsætter modul 3, og modul 8 forudsætter modul 6. Herudover kan modulerne tages i valgfri rækkefølge, ligesom du kan vælge kun at følge enkeltmoduler fra uddannelsen.

Hvert modul består af 30 timers undervisning. Undervisningen er tilrettelagt som aften- og lørdagsundervisning. Læse yderligere under Praktiske informationer.

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

 

Modul 1:

Organisationskultur

(dansk)

 

 

 

Modul 3:

International
Markeds-kommunikation

(engelsk)

 

 

 

Modul 5:

Integreret

Kommunikation

i Organisationer

(engelsk)

 

 

 

Modul 7:

Valgmodul

(dansk/engelsk)

 

 

 

Modul 9:

Master-projekt

(dansk/
engelsk)

 

 

 

Modul 2:

Global

Kommunikation

(engelsk)

 

 

 

Modul 4:

Valgmodul

(dansk/engelsk)

 

 

 

Modul 6:

Tekstvurdering og Sproglig

Rådgivning

(dansk)

 

 

 

Modul 8:

Virksomhedens

Tekstforfatning

(dansk)

 

 Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies