Menu

Fagbeskrivelser

Fælles fagområder

Uddannelsen omfatter som fælles fagområder uddannelseskultur, læreprocesser og udviklingsimplementering samt relevante IT-perspektiver og består af følgende moduler fordelt på 1.-3. semester:

KULTURKODER, som skal give den studerende indsigt i uddannelses- og skolekulturelle spørgsmål med henblik på at kunne formulere og vurdere problemstillinger i de gymnasiale uddannelser i relation til de aktuelle reformer og samfundsmæssige udviklingstendenser.

 LÆREPROCESSER, som skal give den studerende indsigt i forskellige aktuelle læringsteorier med henblik på at kunne formulere og vurdere problemstillinger i de gymnasiale uddannelsers karakteristiske læreprocesser. Modulet skal desuden give den studerende kendskab til empirisk læringsforskning, forskningsmetoder og analysestrategier.

 IT OG LÆRING, som skal give den studerende kendskab til de særlige læreprocesser og didaktiske forhold, som IT-mediet giver.

 FAG- OG ORGANISATIONSUDVIKLING, som skal give den studerende indsigt i aktuelle teoridannelser og metoder med henblik på at kunne bidrage til udvikling af pædagogik, lærerprofession og skoleorganisation.

 IT OG UDVIKLINGSARBEJDE, som skal give den studerende indsigt i IT-mediet som udfordring og refleksionsperspektiv for skole- og fagudvikling.

 Undervisere på MIG:

  • Marianne Abrahamsen
  • Peter Henrik Raae 
  • Ellen Krogh
  • Lars Frode Frederiksen
  • Nikolaj Frydensbjerg Elf 
  • Steen Beck
  • Peter Hobel
  • Torben Spanget Christensen
  • Katrin Hjort

Ud over de videnskabelige medarbejdere vil der på hvert modul være oplæg af IKV's Ph.D.-stipendiater samt af eksterne oplægsholdere.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies