Menu

Uddannelsens opbygning

MIG/Didaktik – for gymnasielærere med interesse for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Undervisningen på MIG/Didaktik er forskningsbaseret. Der undervises i den grundlæggende viden om skolekultur, læring og didaktik på et niveau der ligger i forlængelse af pædagogikum og de studerendes undervisningserfaring. Uddannelsen sigter på at de studerende føres a jour i de hurtigt voksende teoridannelser på disse områder ud fra konkret casemateriale. Uddannelsen sigter på forbedring af egen undervisning og på varetagelse af pædagogiske ledelsesopgaver.

MIG/Ledelse – for gymnasielærere og –ledere med interesse for organisation, organisationsudvikling, strategi og ledelse. Undervisningen på MIG/Ledelse er forskningsbaseret. Du undervises i generel teori om organisation og organisationsudvikling, om ressourcestyring og strategi – men undervisningen bruger gymnasiets aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger som case og udgangspunkt for analyse og diskussion.

En masteruddannelse i gymnasiepædagogik er opbygget af i alt 4 moduler, der hvert strækker sig over ét semester. Det sidste modul består i arbejdet med en afhandling under individuel vejledning.

Pris ved tilmelding til et helt modul 18.000 kr.

For yderligere oplysning kontakt Kathrine Andersen 6550 1475 E-mail 

 

 

MIG/DIDAKTIK

Modul 1 SKOLEKULTUR
(Efterår 2016)


Mandage 10.30-16.30
Tirsdage 9.00-15.30

Kulturmøder i gymnasiet

Den 22.-23. august
Den 12.-13. september

Den interkulturelle udfordring og globaliseringen

Nyt lærersamarbejde og de forskellige skolekulturer

Undervisningens praksis

Den 3.-4. oktober
Den 24.-25. oktober

Læreplans- og læremiddelanalyse

Ny skriftlighed og evalueringsformer

Pædagogiske teorier og metoder. Vejledning*

Den 14.-15. november
Den 5.-6. december

Dannelses-, curriculum- og kompetenceteorier

Kultur- og uddannelsessociologi

Modul 2 LÆRING
(Forår 2016)

Mandage 10.30-16.30
Tirsdage 9.00-15.30

A Læringsteori

Den 18.-19. januar
Den 8.-9. februar

Klassiske læringsteorier og læring som efterligning

Læring som forståelse og klarhed.

Læring som aktivitet.

Gymnasiale læringsmiljøer og læreprocesser


Den 29.02- 1. marts
Den 4.-5. april

Læreprocesser i det aktuelle gymnasium

Det sociale og det teknologiske læringsmiljø

Læring og gymnasiale læreprocesser – et miniprojekt*

Den 25. april
Den 23.-25. maj

Introduktion til eksamensprojektet.

Empiriindsamling

Internatskrivekursus.

Afleveringsfrist for synopsis (ny studieordning) d. 17. juni 2016.
Mundtlig eksamen 27., 28. og 29. juni 2016.

Afleveringsfrist for hjemmeopgave (gammel studieordning) d. 24. juni 2016.

Modul 3 DIDAKTIK
(Efterår 2016)

Mandage 10.30-16.30
Tirsdage 9.00-15.30

Fagdidaktik

Den 29.-30. august
Den 19.-20. september

Faget, fagdidaktikken og lærerne.

Faget, fagdidaktikken og eleverne

 

Almendidaktik og samspilsdidaktik

Den 10.-11. oktober
Den 31.-1. november

Almendidaktik og IT-didaktik.

Samspilsdidaktik, fag-

og skoleudvikling

 

Didaktiske teorier og metoder. Vejledning*

Den 21.-22. november
Den 12.-13. december

Observations- og analysemetoder

Empiriindsamling.

Fag- og skoleudvikling i videnssamfundet

 

MIG/LEDELSE 

Modul 1 ORGANISATIONS-DESIGN, ORGANISA-TIONSKULTUR OG OMVERDENS-FORANDRINGER

Mandage 10.30-16.30
Tirsdage 9.00-15.30


(Efterår 2016)

 

Omverdensforand-ringer, ledelse og organisationsstruktur

Den 22.-23. august
Den 12.-13. september

 

Ny ledelse: Bestyrelsen og nye ledelseslag i gymnasiet

Ledelse med team som omdrejningspunkt

Omverdensforand-ringer, ledelse og organisationens kultur

Den 3.-4. oktober
Den 24.-25. oktober

 

Værdier, viden og erfaring i gymnasieorganisationen

Typer af viden og videns- og erfaringsdeling.

 

Positioner i teori og metode om ressourceledelse i uddannelses-institutioner*

Den 14.-15. november
Den 5.-6. december

 

Konstruktion og tolkning af case

Teorier og teoridannelser om offentlig modernisering og organisation

Modul 2
RESSOURCE-LEDELSE I UDDANNELSES-INSTITUTIONER

Mandage 10.30-16.30
Tirsdage 9.00-15.30


(Forår 2016)

Ledelse af menneskelige ressourcer

Den 18.-19. januar
Den 8.-9. februar

 

Lederudvikling

Ledelse af

Kompetenceudvikling

Økonomi og kvalitet

Den 29.02.-1. marts
Den 4.-5. april

Intern strategi og økonomi

Ledelse af skolens kvalitetsarbejde

Positioner i teori og metode om ressourceledelse i uddannelses-institutioner*

Den 25. april
Den 23.-25. maj

Introduktion til eksamensprojektet

Empiriske undersøgelsesmetoder

Empiriindsamling

Positioner i teori om ressourceledelse

Internatskrivekursus

 

Afleveringsfrist for synopsis (ny studieordning) d. 17. juni 2016.
Mundtlig eksamen 27., 28. og 29. juni 2016.

 

Afleveringsfrist for hjemmeopgave (gammel studieordning) d. 24. juni 2016

Modul 3
LEDELSE AF STRATEGISKE PROCESSER I UDDANNELSES-INSTITUTIONER

Mandage 10.30-16.30
Tirsdage 9.00-15.30


(Efterår 2016)

Skolestrategiske perspektiver

Den 29.-30. august
Den 19.-20. september

 

Samarbejde, alliancer eller fusion af skoler

Strategisk analyse og værktøjer

Ledelse af strategiske processer


Den 10.-11. oktober
Den 31.-1. november

 

Ledelse af implementering

Strategisk udvikling og praksis

 

Positioner i teori og metode om ressourceledelse i uddannelses-institutioner*

Den 21.-22. november
Den 12.-13. december

Empiriske undersøgelsesmetoder

Empiriindsamling

Hovedpositioner i teori om strategi

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies