Menu

Masterafhandlinger afsluttet i 2005-2006

Almenpædagogik

 • Hanne Sparholt Jørgensen - Ny lærerprofessionalisme. (2005)
 • Jørgen Husballe - En analyse af den nye læreplan i historie ud fra en fagdidaktisk og politisk synsvinkel. (2005)
 • Karen Vibeke Rindum - Studiekompetence og almendannelse i det almene gymnasium. (2006)
 • Lis Eilertzen - Skoleudvikling på VUC - med teamsamarbejde som eksempel. (2005-2006)
 • Susanne Dencker - Løbende evaluering og kompetenceudvikling. (2005)
 • Ulla Bang Wogensen - Studiekompetence og almendannelse i det almene gymnasium. (2006)

Engelsk

 • Dorthe Raunkiær- Engelskfaget eller reformen: globalt og interkulturelt? (2004-2005)

Ledelse

Samfundsfag

 • Jørgen Lassen - Samfundsfag, IKT og netværkssamfundet. (2006)

IT-pædagogik

 • Nikolaj Glargaard - Tilbage til virkelighed - om begrebsdannelse i fysik og matematik. (2004-2005)

Undervisning

 • Allan Vendelbo Gori - Kreativitet fra det skabende kunstnermennesker til det håndterende netværksmenneske. (2005)
 • Anne Krarup - Det Naturvidenskabelige grundforløb. (2005)
 • Bente Pernille Pihl - Piger og matematik. (2005)
 • Birgit Svane Hansted - Tutorordningen på hf. Hvad skal der til for at være en god tutor? (2006)
 • Birthe Keller Sørensen - En undersøgelse af elevsubjektet i gymnasiereformen. (2005)
 • Bodil Haue-Pedersen - Faglighed i almen studieforberedelse. (2005)
 • Bodil Junker Pedersen - Almen dannelse i almen sprogforståelse. (2005)
 • Charlotte Christensen - Vi mødtes aldrig helt. (2005)
 • Erik Kruse Sørensen - Æstetisk undersøgelse af virtuelle praksisfællesskaber på htx. (2006)
 • Gunvor Severinsen - Hvilke læringssyn kan iagttages i de reformerede læreplaner for modermålsfag. (2006)
 • Jeppe Wolff Ejlskov - Spor i vandet - en diskursanalyse af begrebsbruget i gymnasiereformen. (2006)
 • Jens Kristensen - Pædagogikum, læring, relationer og samtaler. (2005)
 • Jørn Finne Jepsen - Magt, solidaritet og ny læreridentitet. (2006)
 • Kirsten Hjemsted - Piger og matematik. (2005)
 • Lene Bønnerup Hansen - Læringsstrategier. (2005)
 • Lis Gertrud Kildsig - Virtuelt gymnasium. Strøm til penalhuset? (2005-2006)
 • Lisbeth Barløse - Rettestrategi, sprogtilegnelse, studiekompetence - en undersøgelse af læring. (2005)
 • Martha Haahr - Masterspecialet. (2005)
 • Morten Meisner - En undersøgelse af problemer i forholdet mellem faglærerens og elevernes forståelse af historiefagets appel og relevans. (2005)
 • Nina Rasmussen - Vi mødtes aldrig helt. (2005)
 • Peter Hobel - Portfolio i uddannelsesstillingen. (2005-2006)
 • Regitze Liljegren - Uddannelsesintegration af dobbeltsprogede elever. (2005)
 • Rita Christensen - Tolkninger af målene for almen studieforberedelse. (2005)
 • Suzanne Charlotte Jessen Strange - Overgangen fra folkeskolen til gymnasium. (2005)

Tilbage til oversigten

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies