Menu

Kompetenceprofil

Uddannelsen henvender sig til lærere og ledere fra de gymnasiale uddannelser, stx, hhx, htx, hf og hfe, som ønsker at kvalificere sig til at varetage job- og arbejdsfunktioner inden for administration og ledelse, kandidatvejledning og kursusledelse, pædagogisk udvikling, efter- og videreuddannelse mv.

Ledelseslinjen
Du får i gymnasiepædagogik på ledelseslinjen en forskningsbaseret viden om gymnasiale forhold, der sætter dig i stand til at gennemføre organisations- og ledelsesmæssige analyser, til selvstændigt at vurdere og begrunde hensigtsmæssigheden af forskellige metoder til analyse og problemløsning og til at anlægge et bredere organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv på de kundskaber og kompetencer som bachelor/kandidatuddannelse og erhvervserfaring har givet.

Du vil kunne på et videnskabeligt grundlag selvstændigt og kritisk formulere og vurdere problemstillinger og – løsninger i forbindelse med skolens drift og kan kommunikere om ledelsesmæssige problemstillinger og fortsætte egen kompetenceudvikling.

Du vil kunne varetage de ledelsesopgaver som følger med ansvaret for skolens drift, idet du kan håndtere komplicerede problemstillinger, træffe selvstændige beslutninger, iværksætte og evaluere skolens udviklingsarbejde samt iværksætte og evaluere udviklingen af skolens kultur.

Undervisningslinjen
Du får i gymnasiepædagogik på undervisningslinjen en forskningsbaseret viden om gymnasiale forhold, der sætter dig i stand til at analysere og vurdere behov for fag- og skoleudvikling og til at kvalificere pædagogiske, almendidaktiske og fagdidaktiske analyser og løsninger.

Du vil kunne på et videnskabeligt grundlag selvstændigt og kritisk formulere og analysere problemstillinger og – løsninger i forbindelse med undervisning i de gymnasiale uddannelser og kan kommunikere om pædagogiske, almendidaktiske og fagdidaktiske problemstillinger samt fortsætte egen kompetenceudvikling.

Du vil kunne gennemskue og håndtere komplicerede problemer i relation til undervisning og læring, iværksætte og evaluere pædagogisk, almendidaktisk og fagdidaktisk udviklingsarbejde og efteruddannelse af lærere, iværksætte og evaluere udvikling af fag- og undervisningsmaterialer samt tage initiativer til udvikling af lærersamarbejde.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies