Menu

Jobmuligheder

Undersøgelsen viste at 60% af masterne har fået nye arbejdsopgaver inden for skolen (de vigtigste er som kursusledere, i pødagogiske udviklingsfunktioner, som inspektorer). 40% har fået nye arbejdsfunktioner uden for skolen (som efteruddannelseskonsulenter, tilsynsførende, undervisere på teoretisk pædagogikum). 10% har startet egentlig ny karriere, f.eks. som fagkonsulenter ellr i rektorstillinger.

Vi spurgte til begrundelsen for at tage en masteruddannelse og for at vælge netop MIG. Som primære begrundelser anføres ønske om inspiration til egen undervisning, om kompetenceløft og om at få en teoretisk overbygning på egne praksiserfaringer.

Baggrunden for valget af netop MIG var for langt de flestes vedkommende uddannelsens målrettethed mod gymnasieskolen. 65% angiver at uddannelsen har haft storbetydning for deres personlige udvikling, 60% at den har givet deres undervisning et løft.

Tre helt gennemgående forhold nævntes som svar på det åbne spørgsmål om de vigtigste kvaliteter ved uddannelsen. Man pegede på studiemiljøet med dets faglige diskussioner og netværksdannelse, på det teoretiske løft og på at uddannelsen kobler teori og praksis. Også den fælles undervisning af studerende på ledelses- og undervisningslinjerne fremhæves.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies