Menu

Undervisningen

Varighed
Uddannelsen varer 2 år og er normeret til 1 årsværk. Den er tilrettelagt således at heltidsbeskæftigede kan følge den over 2 år. Undervisningen finder sted på tre weekend-seminarer i hvert semester. Uddannelsen kan desuden tages som enkelt-moduler.

Arbejdsform
Uddannelsen er tilrettelagt som weekend-seminarer med en kombination af

  • forelæsninger, workshops og gruppearbejde

  • forskellige former for praktiske øvelser, opgave- og projektarbejde

  • vejledning enkeltvis, i grupper og IT baseret

Der vil være mulighed for forskellige former for vejledning og konsulentbistand i forbindelse med opgaver og projekter ud over seminarerne, ligesom der oprettes et net-forum for uddannelsen.

Undervisere
Fast tilknyttet uddannelsen er lektor Herdis Toft (DPU). Desuden tilknyttes en række gæste-lærere som undervisere på uddannelsen.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies