Menu

Fagbeskrivelser

Obligatoriske moduler

  1. Børne- og ungdomskultur giver grundlæggende faglig indsigt i børne- og ungdomskulturens typer, dens klassiske og moderne medier samt i børns og unges kulturelle udtryksformer og legekultur i et kulturhistorisk og kulturanalytisk perspektiv. Børne- og ungdomskultur ses i relation til æstetiske læreprocesser, pædagogik, institutioner og børn og unges aktuelle sociale situation
  2. Forskningsteori og -metode giver indsigt i videnskabelig teori og metode som grundlag for at opnå kompetencer i at behandle kulturelle, æstetiske og pædagogiske fænomener og problemstillinger samt i at arbejde med vidensudvikling, feltstudier og erfarings-opsamling på et forskningsbaseret grundlag
  3. Kulturformidling, æstetikfaglig teori, praksis og projekter giver indsigt i kulturformidlingens og æstetik- og mediefagenes teori, historie og praksis med henblik på at opnå kompetencer i at reflektere kulturelle forhold og projekter i et formidlings-perspektiv.

Grenvalgfag

  • Børn og unges legekultur, æstetiske udtryksformer og læreprocesser
  • Mediekultur, læreprocesser og pædagogik

    Modulerne tematiserer og teoretiserer børn og unges udtryksformer og legekultur i relation til mediebrug, praksisfelt, læringsformer og færdighedsudvikling teoretisk, metodisk og analytisk

  • Æstetisk-kulturelt projekt og produktion
  • Medieproduktion

Modulerne sætter fokus på en yderligere videns-, teori- og kompetenceudvikling gennem udførelse af et selvstændigt projekt, f.eks. i form af en undersøgelse, feltstudier eller en produktion. Videnskabelig viden, metode og refleksioner inddrages som grundlag.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies