Menu

Uddannelsens opbygning

Den to-årige masteruddannelse er modul- og temaopbygget og giver mulighed for, at man i et vist omfang kan lægge vægten i sit studium på udvalgte områder, samt eventuelt tage uddannelsen som enkeltmoduler. Tre af uddannelsens seks moduler er tilrettelagt som fælles, obligatoriske moduler, mens de øvrige kan studeres i vilkårlig rækkefølge. Masterafhandlingen forudsætter dog, at man har bestået uddannelsens øvrige moduler.

På 2. og 3. semester samt i masterafhandlingen kan man vælge at specialisere sig i én af grenene:

-Børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser
-Børn, unge, medier og IT

Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at der er indbygget en faglig og kompetencemæssig progression mellem dens forskellige dele. 

 

 

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser

Børne- og ungdomskultur

Forskningsteori og -metode

Børn og unges legekultur, æstetiske udtryksformer og læreprocesser

Forskningsteori og -metode

Æstetisk-kulturelt projekt og produktion

Kulturformidling, æstetikfaglig teori, praksis og projekter

James, Allison
Den teoretiske barndom
1999
BOG
Afgangsprojekt

Børn, unge, medier og IT

Børne- og ungdomskultur

Forskningsteori og -metode

Mediekultur, læreprocesser og pædagogik

Forskningsteori og -metode

Medieproduktion

Kulturformidling, æstetikfaglig teori, praksis og projekter

Afgangsprojekt

3. semester er der foruden de 2 grene også mulighed for en toning inden for formidling og formidlingsroller.

 

Obligatoriske moduler
1. Børne- og ungdomskultur giver grundlæggende faglig indsigt i børne- og ungdomskulturens typer, dens klassiske og moderne medier samt i børns og unges kulturelle udtryksformer og legekultur i et kulturhistorisk og kulturanalytisk perspektiv. Børne- og ungdomskultur ses i relation til æstetiske læreprocesser, pædagogik, institutioner og børn og unges aktuelle sociale situation
2. Forskningsteori og -metode giver indsigt i videnskabelig teori og metode som grundlag for at opnå kompetencer i at behandle kulturelle, æstetiske og pædagogiske fænomener og problemstillinger samt i at arbejde med vidensudvikling, feltstudier og erfarings-opsamling på et forskningsbaseret grundlag
3. Kulturformidling, æstetikfaglig teori, praksis og projekter giver indsigt i kulturformidlingens og æstetik- og mediefagenes teori, historie og praksis med henblik på at opnå kompetencer i at reflektere kulturelle forhold og projekter i et formidlings-perspektiv

Grenvalgfag
-A) Børn og unges legekultur, æstetiske udtryksformer og læreprocesser
B) Mediekultur, læreprocesser og pædagogik
Modulerne tematiserer og teoretiserer børn og unges udtryksformer og legekultur i relation til mediebrug, praksisfelt, læringsformer og færdighedsudvikling teoretisk, metodisk og analytisk
-A) Æstetisk-kulturelt projekt og produktion
B) Medieproduktion
Modulerne sætter fokus på en yderligere videns-, teori- og kompetenceudvikling gennem udførelse af et selvstændigt projekt, f.eks. i form af en undersøgelse, feltstudier eller en produktion. Videnskabelig viden, metode og refleksioner inddrages som grundlag

 

Masterafhandlingen
Masterafhandlingen skal demonstrere en forsknings- og færdighedsbaseret kompetence i en selvstændig indkredsning, afgrænsning og behandling af et studierelevant område. Området skal behandles både analytisk og praksisrelateret, f.eks. ved at gennemføre empiriske eller teoretiske undersøgelser eller gennemføre et udviklingsprojekt. 

Se studieordningen her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies