Menu

Studienævn

 Studienævn for Pædagogik v/studienævnsformand: Finn Wiedemann fw@sdu.dk

            Vip-repræsentanter:  
  • Lektor Finn Wiedemann (Fagleder for Kandidatuddannelsen i Pædagogik) fw@sdu.dk
  • Lektor Lars Frode Frederiksen (Fagleder for Master i Gymnasiepædagogik.) frode@sdu.dk
  • Lektor Lilli Zeuner (Fagleder for BA-Interkulturel Pædagogik og inviteret gæst til studienævnsmøder) zeuner@sdu.dk
  • Lektor Ane Qvortrup: anq@sdu.dk
  • Lektor Peter Hobel: peterhobel@sdu.dk

            Studenterrepræsentanter:

            Suppleanter for studenterrepræsentanter:

 Procedure

Såfremt man søger studienævnet om merit, dispensation eller andet, skal man være opmærksom på, at ansøgningen skal afleveres 3 dage inden mødet. Man skal bruge ansøgningsskemaet  og vedlægge en udskrift af eksamensforsøg (denne kan udskrives fra Selvbetjening) samt vedlægge en lægeerklæring, hvis en sådan er relevant for ansøgningen.

 OBS: Der er pt. op til 14 dages sagsbehandling af dispensations- og meritansøgninger fra mødedatoen!   

       Skema til dispensation, merit etc. - Se her


    Ansøgninger til studienævnet sendes til:            
           
           Studienævn for Pædagogik - paedagogik-sn@sdu.dk   
           

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies