Menu

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Studienævnet er til for dig bl.a. som en garant for, at dine rettigheder som studerende overholdes. Samtidig er det studienævnet er ansvarlige for udviklingen af den erhvervsøkonomiske uddannelse i Odense samt at sikre kvaliteten af uddannelsens faglige indhold. 

Vi mødes ca. 1 gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager som for eksempel:

• Udvikling af fag og uddannelser

• Dispensationsansøgninger fra studerende

• Ansøgninger om merit og dispensation

Studienævnet består af 4 undervisere og 4 studerende. Lærerrepræsentanterne vælges for 3 år ad gangen og studenterrepræsentanterne for et år. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og der igennem få det bragt op på et af studienævnets møder.

Studienævnets medlemmer

Navn Titel Telefon
Anna Lund Jepsen     Lærerrepræsentant 6550 1511
Jan Møller Jensen Lærerrepræsentant 6550 3241
Mogens Nielsen Lærerrepræsentant 6550 3252       
Ole B. Olesen      Lærerrepræsentant  6550 3254 
Kristian Dalsgård-Madsen   Studenterrepræsentant -
Jeppe Vigel Larsen Studenterrepræsentant -
Kathrine Stenvang   Studenterrepræsentant 
Mathias Kjeldsen Studenterrepræsentant 
Sabine Jørgensen Studienævnssekretær 6550 3343

Sådan søger du dispensation

Din dispensationsansøgning inkl. relevante bilag skal sendes til studienævnet (sneod@sam.sdu.dksenest 2 uger før et studienævnsmøde. Læs mere om krav og indhold her.

Studienævnets forretningsorden

Du kan lære mere om Studienævnets forretningsorden her. (opdateret 12. februar 2015).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies