Menu

Regler - Og gode råd

Regler - Og gode råd

Se Syddansk Universitets generelle eksamensregler.

Frister for tilmelding til eksamen

Der er tilmelding til eksamen i følgende perioder:

  • Sommereksamen: 20.-30. marts, begge dage inkl.
  • Vintereksamen: 20.-30. oktober, begge dage inkl.

Her kan du læse mere om eksamenstilmelding.

Eksamensform

I fagbeskrivelsen kan du se fagets prøveform (mundtlig eller skriftlig). Det er den nyeste fagbeskrivelse, der er gældende.
Eksamen bedømmes enten internt eller med ekstern censur. Interne prøver bedømmes udelukkende af eksaminator. I nogle tilfælde vil der ved mundtlig eksamen være en intern bedømmer til stede.
Eksterne prøver bedømmes af eksaminator og en eller flere censorer.

Du kan læse de generelle regler om prøveformerne her:

· Den skriftlige, digitale prøve
· Den mundtlige prøve

Mødetid til skriftlig eksamen

Ved skriftlig eksamen skal du møde 30 minutter før eksamen begynder (nogle eksamener kan have krav om mødetid 60 minutter før eksamen). Dørene bliver lukket 15 minutter før eksamensstart. Du kan ikke komme ind i lokalet efter dette tidspunkt.

Eksamensnummer eller CPR-nummer?

Hvis den skriftlige eksamen foregår på Syddansk Universitet, skal du bruge dit eksamensnummer. Du finder dit eksamensnummer på studiekortet.
Hvis den skriftlige eksamen er en hjemmeopgave, skal du bruge dit navn og CPR-nummer.

Gruppeopgaver

Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres.

Oplysning om karakterer

På opslaget med eksamensdatoerne står oplyst den officielle offentliggørelsesdato af karaktererne. På Studenterselvbetjeningssiderne vil du løbende kunne se dine karakterer, efterhånden som de bliver tastet. Eksamensresultater oplyses ikke pr. telefon

Dispensation

Det er vigtigt, at du får eventuelle dispensationer bragt i orden i god tid før eksamen. Du skal også undersøge, om der er særlige tidsfrister. Eksempler på forhold, der kræver dispensation:

  • Hvis du ønsker forlænget tid til eksamen, skal du sende en begrundet ansøgning til dit studienævn vedlagt relevant dokumentation, f.eks. en lægeerklæring.
  • Hvis du ønsker at benytte computer, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler på de enkelte fakulteter. Spørg derfor altid hos dit studienævn eller på instituttet.
  • Hvis du har andre særlige behov, skal du sende en begrundet ansøgning til dit studienævn.
  • Husk: hvis du har overskredet det tilladte antal eksamensforsøg i obligatoriske fag og/ eller valgfrie fag eller tidsfrister, skal du søge om dispensation. Du er ikke berettiget til at gå på uddannelsen og til at gå til eksamen i noget fag overhovedet, før en dispensation er godkendt. Ansøgninger om mere end 3 eksamensforsøg behandles af dit studienævn

Eksamenskontoret

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende din eksamenstilmelding, kan du kontakte Eksamenskontoret på tlf.: 65 50 41 00 eller eksamenskontoret_samf@sdu.dk

Nyttige links

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies