Menu

Valgfag

Generel information om valgfag:

Information om valgfrit modul (.pdf).

Kriterier for bedømmelse af ansøgninger om moduler på andre kandidatuddannelser (.pdf)

Hvis du ønsker at følge et valgfag på en anden uddannelse på SDU, så skal du - når du har fået en forhåndsgodkendelse fra studiet også søge om at blive intern gæstestuderende ved SDU via dette link.

Kriterier for bedømmelse af ansøgninger om projektorienterede forløb som valgfag (.pdf)

Tilmelding til valgfag:

Tilmeldingen foregår via student selvbetjeningen i perioden 20. - 30. maj.
Du har mulighed for at ændre din tilmelding indtil 3 uger fra semesterstart. Du skal være opmærksom på at der kan være forhold, som gør at det for enkelte fag ikke er muligt at ændre tilmelding. Eventuel ændring sker ved henvendelse til eksamenskontoret via: https://spoc.sdu.dk/ 

Valgfag - efteråret 2017

Nedenstående valgfag udbydes af kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Tilmelding til nedenstående fag sker via student selvbetjening i tilmeldingsperioden 20. - 30. maj.

Modulerne oprettes såfremt der er tilmeldt nok (minimum 12 tilmeldte)

Eksistentielle og åndelige patientindsatser – 5 ECTS - fagbeskrivelse
Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt – 5 ECTS - fagbeskrivelse 
Tværkulturel kommunikation – 5 ECTS - fagbeskrivelse
Psykometri – 5 ECTS - fagbeskrivelse
Brugerinddragelse på sundhedsområdet i teori og praksis - 5 ECTS - fagbeskrivelse
Sundhedsantropologi - 5 ECTS - fagbeskrivelse
Evaluering af muskelfunktion og neuromuskulær aktivitet - 5 ECTS - fagbeskrivelse
Undersøgelse og rehabilitering af muskel-skader – i relation til idræt - 5 ECTS - fagbeskrivelse (afholdes i Kbh.)
Statistik til analyse af effekten af interventioner  - 5 ECTS - fagbeskrivelse
Bevægelsesanalyse i klinikken og fysioterapeutisk forskning - 5 ECTS - fagbeskrivelse
Klinimetri - 5 ECTS - fagbeskrivelse
Performing a meta-analysis - 5 ECTS - fagbeskrivelse
Narrativ medicin - Fortællinger om og af patienter, behandlere og pårørende – nye narrative strategier for patientinddragelse - 5   ECTS - fagbeskrivelse    
Global Health - bemærk at der til dette valgfag er en anden tilmeldingsfrist og metode - læs mere her 
  

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies