Menu

Obligatorisk studiestartsprøve

Som ny studerende på Det Tekniske Fakultet skal du gennemføre en obligatorisk studiestartsprøve lørdag den 19. september 2015. Du har mødepligt til denne prøve, som du består, når du gennemfører testen. Bliver du syg (eller forhindret af andre, sammenlignelige særlige omstændigheder) har du mulighed for at gå til omprøve tirsdag den 22. september 2015. Vi anbefaler, at du reserverer begge dage.

Er du fortsat fraværende til omprøven, skal du inden tre dage ansøge studienævnet om dispensation til at kunne fortsætte på uddannelsen.

Udebliver du fra studiestartsprøven (og har du ikke særlige omstændigheder til at få imødegået din dispensationsansøgning) udskrives du uden yderligere varsel af uddannelsen pr. 1. oktober.

Studiestartsprøven tester din almene studieparathed og kan hjælpe dig til at blive bedre forberedt på din nye situation som studerende på en ingeniør- eller civilingeniøruddannelse. Testen har intet uddannelsesspecifikt indhold, og du kan ikke forberede dig på testen hjemmefra.
Du får resultatet af testen i oktober måned. Føler du et behov, vil du efterfølgende kunne henvende dig til universitetets vejledningscenter eller fakultetets studievejledning for rådgivning om din nye tilværelse som studerende.

Prøven bestås ved at gennemføre testen, så du kan ikke dumpe prøven.

Du vil få mere information om studiestartsprøven i forbindelse med studiestarten – så ind til videre skal du blot reservere tidspunkterne.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies