Menu

Velkommen til studiestart på Kemi- og Bioteknologi

Du finder al relevant information om studiestarten på Kemi- og Bioteknologi på denne side.

Velkommen til Kemi- og Bioteknologi!

Introdagene byder på masser af faglig orientering og social sammenrystning i samarbejde med et fantastisk mentor-/tutorhold, der består af studerende fra alle årgange på uddannelsen. I løbet af studiestarten får I en forsmag på, hvordan studiet er bygget op, og hvem jeres medstuderende er.

Al information omkring selve studiestarten: hvor I skal møde, og hvad I skal medbringe, fremgår af programmet, der findes i boksen til højre på siden.

Vi opfordrer også alle nye studerende der starter i 2017, til at blive medlem af Facebookgruppen, som der er link til længere nede på siden. Denne gruppe vil blive brugt som kommunikationsmedie mellem mentorteamet og nye studerende.

Længere nede finder du også andre relevante links i forhold til studiestarten.

Vi glæder os rigtig meget til at tage imod jer!

Mentorerne på Kemi og Bioteknologi. Fra venste: Michelle Ege Møller (micmo16@student.sdu.dk), Sejr Tholstrup Nielsen (senie15@student.sdu.dk) og Christina Skouenborg Hjorth (chhjo14@student.sdu.dk)

Uddannelsesadministrator:  Lene Pedersen, telefon 6550 7469, lp@kbm.sdu.dk

Find også dine medstuderende på Facebook

Vigtig information! Sådan kommer du godt i gang

Den obligatoriske studiestartsprøve
Kom-godt-i-gang-kursus i kemi

Har du bestilt studiekort?

Det er vigtigt, du hurtigst muligt bestiller et studiekort via studiekort.sdu.dk. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et eksamensnummer, som du skal bruge for at kunne komme på SDU's IT faciliteter.

Har du fået adgang til SDU's IT-faciliteter?

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Har du tidligere bestået fag?

 Hvis du tidligere har læst på en anden bachelor- eller professionsbacheloruddannelse – uanset om du har afsluttet uddannelsen eller ej – skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Læs mere om start-/studiemerit.

Kender du studiereglerne?

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig opfylde et minimum af beståede ECTS pr. år (undtaget er bachelorstuderende på 1. semester, der automatisk tilmeldes fag). Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du brug for særlig støtte til at gennemføre uddannelsen?

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Har du styr på SU'en?
Har du boligsituationen på plads?

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby. Læs mere om bolig

Kender du dit campus og dine muligheder?

På SDU har vi samlet en række praktiske informationer, som du kan have gavn af i din daglige færden på universitetet. Se campusguide

Vejviser til dit campus

For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

Studiespecifikke udfordringer?

Dit studiesekretariat og fakultet er din indgang til dine studiespecifikke udfordringer. Læs mere om studievejledning på fakulteterne.

Studieservice

I Studieservice finder du de fælles administrative services samlet under ét.

 

Program

Her kan du se hele studiestartsprogrammet for Kemi og Bioteknologi

se programmet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies