Menu

Legater

Legater

Her på siden finder du information om legater og fonde for studerende på ingeniøruddannelserne på SDU.

Stipendium og fonde administreret af SDU International

Erasmus og Internationaliseringspuljen

Erasmus stipendium
Ved studieophold på et partneruniversitet i Europa eller et praktikophold i Europa kan du søge om et Erasmus-stipendium. Stipendiestørrelsen varierer fra år til år. Legaterne søges via SDU International på Campusvej.

Internationaliseringspuljen
Der er også mulighed for at søge støtte fra Internationaliseringspuljen, som kan søges via SDU International på Campusvej.

Læs mere under Ophold i udlandet.

Legater administreret af Det Tekniske Fakultet

Ingeniør Jens Jespersens Fond & M Fonden

Fondens yder støtte til aktiviteter, der højner kvaliteten af uddannelser ved Det Tekniske Fakultet og de studerendes faglige udvikling. Fortrinsvis i forbindelse med kommende udlandsophold.

Fondsmidlerne kan søges af alle ordinært indskrevne studerende, danske eller udenlandske, til:

Ansøgningsfrist: fredag 7. april 2017.
Se opslaget her (Dansk). Read more here (English)

For legatet gælder følgende:
Du skal ansøge skriftligt om legatet, hvor du redegør for formålet og vedlægge et budget. Der er ingen ansøgningsskemaer til fondene. Såfremt du har en praktikaftale eller bekræftelse på studieopholdet, bedes du vedlægge en kopi af denne ellers skal du eftersende den.

Hvis dine økonomiske forhold under udlandsopholdet ændrer sig væsentligt i forhold til din ansøgning til fonden, bør du meddele det. Et eksempel på en sådan væsentlig ændring i de økonomiske forhold kan være, at du mod forventning får løn under praktikopholdet.

Ansøgere, som får støtte, skal efter endt studie- eller ingeniørpraktikophold aflevere et regnskab og en kortfattet rapport til fondsbestyrelsen.

Der ydes ikke støtte til påbegyndt ophold.


Ernst B. Sunds Fond (primært individuelle praktikophold)

Fonden yder støtte til aktiviteter, der generelt medvirker til at højne ingeniøruddannelsen ved Det Tekniske Fakultet, herunder specielt at støtte GMM, maskin-, produktions- og integreret design ingeniørstuderendes faglige udvikling.

Fondsmidlerne kan søges af danske og internationale studerende, der er indskrevet på Det Tekniske Fakultet til ingeniørpraktikophold i udlandet udenfor EU-regi.

Ansøgningsfrist: Mandag den 19. december 2016. Læs opslag her (dansk). Read more here (English)

For legatet gælder følgende:
Du skal ansøge skriftligt om legatet, hvor du redegør for formålet og vedlægge et budget. Der er ingen ansøgningsskemaer til fondene. Såfremt du har en praktikaftale eller bekræftelse på studieopholdet, bedes du vedlægge en kopi af denne ellers skal du eftersende den.

Hvis dine økonomiske forhold under udlandsopholdet ændrer sig væsentligt i forhold til din ansøgning til fonden, bør du meddele det. Et eksempel på en sådan væsentlig ændring i de økonomiske forhold kan være, at du mod forventning får løn under praktikopholdet.

Ansøgere, som får støtte, skal efter endt studie- eller ingeniørpraktikophold aflevere et regnskab og en kortfattet rapport til fondsbestyrelsen.

Der ydes ikke støtte til grupperejser til udlandet. Fondene yder desuden ikke støtte til ansøgere, hvis tilknytning til Det Tekniske Fakultet er ophørt.

 Eksterne legater og fonde (også fra SDU)

Se eksternt opslåede fonde, legater og konkurrencer (også fra SDU)

Møllerens Fond
Fonden yder støtte til studerende, der uddanner sig inden for handel eller industri. Ansøgninger kan sendes løbende. Det Tekniske Fakultet bistår bestyrelsen for Møllerens Fond med udvælgelsen af legatmodtagere. Læs mere her.

European Funding Guide
Ved at bruge European Funding Guide får du opslag om de legater, fonde, præmier og priser, som er relevante for den individuelle studerendes profil. Finansieringsprogrammet med 12.000 forskellige midler dækker et bredt område, hvori studerende kunne få brug for (finansiel) støtte – fra leveomkostninger, undervisningsafgifter og praktik til ekstra omkostninger ved et semester i udlandet, sprogkurser og omkostninger ved videnskabelige projekter. Platformen er helt gratis at bruge og kan bruges af studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Læs mere på hjemmesiden.

Global Impact Competition
Global Impact Competition sponsored by Industriens Fond, produced by Danske Ideer and for Singularity University. We are looking for 65 applicants for a 5 day training in Denmark on Exponential Technologies, run by Danske Ideer to award 1 winner a full sponsorship at Singularity University, NASA Research Park, California.

Application round: 1 December 2015 – 15 February 2016. View the promo slide for further information.

Læs mere om legater og fonde for alle studerende på Syddansk Universitet.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt venligst Maria Bergstedt, maribe@tek.sdu.dk.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies