Menu

Udenlandsk praktik - sådan gør du

Som ingeniørstuderende kan du vælge at tilbringe dit praktikophold i udlandet. Argumenterne herfor er mange: Du får international erfaring, du beviser du kan klare dig selv i udlandet, du får opdateret dine sproglige kundskaber og sidst men ikke mindst, så får du en oplevelse for livet. Desuden er det godt at kunne skrive et praktikophold i en udenlandsk virksomhed eller organisation på dit CV, den dag du er færdig som ingeniør og skal ud for at søge job.
Et praktikophold i udlandet er en udfordring både på det faglige og på det personlige plan. Det er derfor vigtigt, at du afsætter tid til begge dele, når du er i udlandet.

Men allerførst er det meget vigtigt, at du selv sætter arbejdet med at finde en praktikplads i udlandet i gang.

Der er mange praktiske detaljer og frister, du skal være opmærksom på - både før, under og efter dit praktikophold. Læs derfor denne side grundigt. Og brug den som en orientering, hvor du kan finde links til relevante dokumenter, og en tjekliste, hvor du kan strege de punkter over, du har fuldført.

Ligesom alt andet stof på internettet opdateres også denne side. Hvis du derfor printer denne side ud som tjekliste, skal du huske af og til at undersøge, om der er opdateringer på selve hjemmesiden.

Før praktikopholdet

 1. Begynd forberedelserne til dit udlandsophold 1,5 år før, hvis du vil til et af de oversøiske lande. Start et år før, hvis du vil på ophold inden for EU. Der er informationsmøde om udlandsophold i Odense i begyndelsen af hvert semester.
 2. Start med at tilmelde dig. Hvis du læser i Odense skal du du aflevere en interessetilkendegivelse. Du skal gå ind på det vedlagte link og udfylde det elektroniske spørgeskema. Derefter bliver du inviteret ind i gruppen af udlandsfarende studerende på Blackboard. Så får du del i informationer relevante for udrejsende studerende. Husk at tjekke, at du er registreret med e-mail på Blackboard. Læser du i Sønderborg, skal du henvende dig til Bente Olsen på e-mail beo@mci.sdu.dk eller telefon 6550 1601.
 3. Læs praktikkonceptet 
 4. Du skal selv være aktivt opsøgende i forhold til at holde dig opdateret og søge en praktikplads. Syddansk Universitet har kontakter til en række virksomheder og organisationer i udlandet og kan være behjælpelig med informationer herom. Kontakt din praktikkoordinator såfremt du får brug for vejledning i din søgeproces.
 5. Når du har lavet en aftale med en virksomhed, skal der laves en kontrakt. Kontrakten udfyldes her. Når du har udfyldt din kontrakt, sendes den automatisk til din praktikkoordinator og din praktikvirksomhed til godkendelse. Når alle har godkendt og du har fået tildelt en faglig praktikvejleder fra Syddansk Universitet modtager du på mail en kopi af den samlede kontrakt.
  Vær opmærksom på, at du IKKE kan udfylde en praktikkontrakt, før du er tilmeldt praktikken (gøres via selvbetjeningen) og at du IKKE kan påbegynde din praktik før kontrakten er indgået. Har du spørgsmål så skriv til praktik@tek.sdu.dk.
 6. Sammen med praktikvirksomheden og din praktikvejleder skal du udarbejde en aktivitetsplan for dit praktikophold.
 7. Såfremt dit ophold i udlandet er lønnet, er du ikke berettiget til SU i perioden. Vær opmærksom på muligheden for dobbeltklip før praktik. 
  Hvis opholdet i udlandet er ulønnet, følger din SU automatisk med, hvis du har klip tilbage og opfylder betingelsen om studieaktivitet
 8. Afklar derfor dine økonomiske forhold, før du tager af sted. Søg evt. legater.
 9. Udover de åbenlyse ting, skal du også have styr på følgende:
 • Hvor skal du bo i udlandet? Som regel kan virksomheden give dig hints til lokale boligformidlere 
 • Hvem passer dine ting i Danmark? 
 • Vil du fremleje din bolig? 
 • Hvad med forsikring? Læs mere her 
 • Vil du udstede en fuldmagt til en person i familien eller omgangskredsen? 
 • Hvordan ordner du nemmest dine bankforretninger i udlandet (Tal med din bank)? 
 • Hvilke vacciner er evt. nødvendige? Tænk også på vacciner, hvis du vil rejse rundt inden eller efter selve opholdet. 
 • Får du brug for et internationalt kørekort?

Læs mere her om praktiske informationer 

Efter praktikopholdet

 1. Efter praktikopholdet skal du have virksomheden til at udfylde ”Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik”, hvori det bekræftes, at dit praktikophold har været afholdt i overensstemmelse med de forhåndsaftaler, der har været indgået. Erklæringen får du sammen med din kontrakt og den skal afleveres til din praktikvejleder efter opholdet.
 2. Udarbejd en praktikrapport. Rapporten skal afleveres til din praktikvejleder senest den 8. februar / 11. august, afhængig af, om du har været i praktik i efterårs- eller forårssemesteret. Vejlederen meddeler derefter, om rapporten er godkendt, eller om der er behov for ændringer/tilføjelser. Du har herefter en uge til at foretage disse.
 3. Ca. tre uger efter semesterstart på det efterfølgende semester afholdes en slutevaluering på din uddannelsesretning sammen med din praktikkoordinator og din praktikvejleder. Der er mødepligt for studerende.
 4. På baggrund af din praktikrapport og den ovennævnte slutevaluering seminar vurderer din praktikvejleder, om praktikopholdet kan godkendes. Praktikvejlederen skal senest den 20. marts / 25. september endeligt meddele eksamenskontoret, at praktikforløbet er godkendt.

For inspiration og information om, hvad et udlandsophold kan give dig, se gribverden.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies