Menu

Praktikrapporten

Praktikrapporten skal indeholde følgende:

  • Forside
  • Indholdsfortegnelse
  • Beskrivelse af virksomheden og dens organisation (½ til 1 side) 
  • Beskrivelse af de arbejdsopgaver, du har været beskæftiget med (ca. 4 sider)
  • En særlig grundig beskrivelse af et eller to afgrænsede emner, som du har beskæftiget dig med under praktikopholdet. (10-15 sider).
  • En konkluderende evaluering af praktikken, som indeholder en grundig refleksion over følgende
    - De kompetencer og den læring, du som praktikant har tilegnet sig under praktikforløbet 
    - Forholdet mellem på den ene side teoridannelsen i undervisningen og på den anden side den faglige praksis, som du har oplevet på praktikstedet (ca. 2 sider).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies