Menu

Love og regler

Studieordninger:
Studieordning 2008
Studieordning 2009
Studieordning 2010 

Studieordning, årgang 2014 (gældende for studerende, der er påbegyndt pr. september 2010 ff.)

(studieordningerne opdateres løbende)

 

Love:
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

 

Bekendtgørelser: 
Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomprøve HD
(Uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
(Karakterbekendtgørelsen)

 

Interne regler og retningslinier:
Regler, eksamen i udlandet

Regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies