Menu

Uddannelsens opbygning

HD 2. del Innovationsledelse (Innovation Management)

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år (4 semestre). I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også 2 valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder - også i fag, udbudt på andre HD 2. dels specialer.

1. SEMESTER - efterår

Ledelsesmæssige og økonomiske perspektiver på innovation
(10 ECTS)
Innovationsstrategi og lederskab (5 ECTS)

2. SEMESTER - forår

Organisationsudvikling: Processer og relationer (10 ECTS)
Projektudvikling: Ressourcer og finansiering (5 ECTS)

3. SEMESTER - efterår

Medarbejderudvikling: Mennesker og relationer (5 ECTS)
Valgfag 1 (5 ECTS)
Valgfag 2 (5 ECTS)

4. SEMESTER - forår

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i for eksempel faget Innovationsstrategi og lederskab skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies