Menu

Love og regler

Relevante love og regler for HD studiet:

 

Studieordninger:
Studieordning, årgang 2008
Studieordning, årgang 2009 
Studieordning, årgang 2010 
Studieordning, årgang 2014 (gældende for studerende, der er påbegyndt pr. september 2010 ff.)

Studieordning, årgang 2015 (gældende for studerende, der er påbegyndt pr. september 2015 ff.)

(Studieordningerne opdateres løbende)


Love:
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

 

Bekendtgørelser: 
Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomprøve HD
(Uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
(Karakterbekendtgørelsen)

 

Interne regler og retningslinier:
Regler, eksamen i udlandet

Regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies