Menu

Uddannelsens opbygning

Indhold
Tilvalg i Skrivekunst udbydes som en del af bacheloruddannelsen i Dansk, det vil sige, at Skrivekunst kan indgå som en fagpakke på bacheloruddannelsen i Dansk og at udvalgte fag udbydes som valgfag på bacheloruddannelsen.

Tilvalg i Skrivekunst er et 2-årigt deltidsstudium, der udgør 45 ECTS.

Tilvalgsuddannelsen i Skrivekunst tager sigte på at give den studerende praktiske og teoretiske kvalifikationer inden for tekstproduktion på dansk sprog i fiktive og non-fiktive genrer. Uddannelsen giver den studerende mulighed for at bruge sine centralfaglige kompetencer optimalt i skriftlig og mundtlig formidling i forskellige medier. På uddannelsen bliver der lagt vægt på det praktisk-produktive arbejde med tekstproduktion, og på den teoretisk-analytiske refleksion over praksis. De studerende får kvalifikationer inden for den klassiske og moderne retorik og i de fortælleteoretiske begreber, der er særlig relevante for tekstproduktion. Uddannelsen giver endvidere kvalifikationer i vurdering af sproglig og æstetisk kvalitet i fiktive og non-fiktive genrer, ligesom kompetencer inden for i skriftkulturens historiske dimension bibringes gennem konkrete nedslag.

Studerende fra de humanistiske centrale fag kan optages på uddannelsen, og de studerende har mulighed for at vægte udvalgte emner og genrer, eksempelvis almenkulturel faglitteratur, mundtlig og skriftlig formidling af humanistisk, akademisk viden, kultur- og litteraturkritik eller skønlitteratur. Enkelte discipliner på uddannelsen kan samlæses med andre centrale fag eller fungere som valgfag for centrale fag.

Discipliner

  • Praktisk narratologi
  • Kreativ skrivning
  • Retorik - klassisk og moderne
  • Skriftskulturens mediehistorie
  • Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet
  • Valgfag

Undervisningen
Forløbet i Skrivekunst strækker sig over 4 semestre og er tilrettelagt omkring e-læring, vejledning og enkelte fælles mødegange hvert semester.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies