Menu

Nyt fra Danskstudiet 2004

19.12.04 Kanon-kuglerne ruller: Undervisningsminister Ulla Tørnæs har som bekendt ophøjet Jørn Lund-udvalgets indstilling til obligatorisk kanon for folkeskolen og gymnasiet.
Udvalgets liste over forfatterskaber, der skal læses en eller flere tekster af, lyder som følger:

Folkeviserne
Ludvig Holberg
Adam Oehlenschläger
N.F.S. Grundtvig
Steen St. Blicher
H. A. Andersen
Herman Bang
Henrik Pontoppidan
Johannes V. Jensen
Martin Andersen Nexø
Tom Kristensen
Karen Blixen
Martin A. Hansen
Peter Seeberg
Klaus Rifbjerg

Mange har protesteret over listen. Hvor er Søren Kierkegaard og Johannes Ewald? Og hvorfor har man fravalgt så mange gode kvindelige forfattere?
Vores egen Anne-Marie Mai har sammen med docent Pil Dahlerup, Københavns Universitet, og direktør Elisabeth Møller Jensen opregnet 15 kvinder, hvis forfatterskaber gør dem til kanonkandidater. Se præsentationen af de overset kanonkandidater og læs om debatten i
Politiken 17/12 og Berlingske Tidende  (18 december). Anne-Marie er selv interviewet her (også fra Berlingeren 18/12) Man kan stemme om hvorvidt, der er for få kvinder i kanon på følgende adresse: http://www.kvinfo.dk
Hvad syns du selv? Brug vores forum Spørg Kolding.

17.12.04 I dag er der julefrokost - og afskedsrecepetion for Robert Zola Christensen. Forhåbentlig kan vi vende tilbage med billeder fra disse celebre begivenheder. Netredaktøren har også lagt en ny studenteropgave ud, Marianne Brunbjerg og Birgitte Bjerrum Hjerrilds bachelorprojekt om Claus Beck-Nielsens Selvudslettelser.

06.12.04. I morgen er det juleaften, der er længe, længe til. Vist så, min tøs, mens vi venter, kan du se lidt billeder fra Marianne Wolfs og Per Kroghs NY-turne sidste sommer, her. Og så skal Marianne jo snart forsvare sin ph.d.-afhandling, Forsvaret vil finde sted onsdag d. 22 december kl.13 på Syddansk Universitet Kolding, Engstien 1, lokale 3.07. En stor begivenhed for alle - studerende som undervisere, ja selv for afdankede netredaktører.

03.12.04. Jul på den gamle kålbøttefabrik. Også i år er der selvfølgelig julefrokost for alle på Danskstudiet. Irma skiver herom 

    HUSK TILMELDING TIL DANSKSTUDIETS JULEFEST FREDAG DEN 17. DEC. - SENEST DEN 6. DEC. 
    Jeg foreslår, at nogle af os mødes kl. 17.00 og hjælper hinanden med at sætte borde og stole sammen, dækker og pynter borde m.m. 
    Kl. 18.00-19.00 afholder vi afskedsreception for Robert Zola Christensen. 
    Kl. 19.00 - starter julefesten med spisning. Jeg er ved at indhente tilbud på en "julemiddag". Deltagerprisen er endnu ikke fastlagt, men den bliver ikke dyr 
    Mange hilsner Irma

26.11.04 YES: Per Krogh Hansen har fået penge fra SHF til sit store narratologi-projekt, jvf. http://www.forsk.dk/shf/bevil_2004.htm. Flot! Før eller siden opdaterer han nok siderne for narratologi-centeret på Center for Narratologi - og så kan man læse videre der.

12.11.04 Anne-Marie Mai har svaret på tre spørgsmål stillet af Studerende Online på www.so.dk: bl.a. kan man få afklaret, om hun nogensinde bliver irriteret på sine studerende . . . Når artiklen engang bliver bliver rykket fra forsiden, kan den stadig hentes på http://www.so.dk/studieinfo/artikel:aid=16079
Og så er litteraturforeningen, som vi tidligere har omtalt, en realitet. Danskstudiets egen Tina Møller blev valgt ind i bestyrelsen. Hun har sendt en lille reklame, som hun kalder det - læs her - man kan også gå direkte til Foreningens egne sider på www.koldingbib.dk/litteratur6000

11.11.04 Webredaktøren tilbragte dagen i går med at lege norsk lektor. Jeg var sammen med de norske lektorer fra de andre universiteter til møder om situationen for de nordiske fag på de danske danskstudier. På Danskstudiet i Kolding har vi jo ikke nordiske lektorer - men derimod faget Moderne skandinavisk litteratur, kultur og sprog, der pt bestyres af undertegnede.
Danskfaget er presset i disse år, og det får institutbestyrere og den slags til at skele til de nordiske lektorater. Samtidig er der kommet en ny, stor undersøgelse af nabosprogsforståelsen. På http://www.nordkontakt.nu/INS_dk_projkb_res.asp kan man se en foreløbig sammenfatning, der bl.a. viser, at det nu er et spørgsmål, om man overhovedet kan tale om nabosprogsforståelse mellem (unge) svenskere og danskere. Prøv også at tage testen selv!
Webredaktøren er af den holdning, at den vigende nabosprogsforståelse må ses som et hjørne af en generel mangel på sprogbevidsthed, der ytrer sig som f.eks. dialektintolerance, skrappe krav til indvandreres danskkundskaber, der aldrig rettes mod os selv, og en pavlovsk begejstring for engelsk (der også udmønter sig i overvurdering af vores egne engelskkundskaber). Der er mange tegn på en sproglig oprustning, f.eks. i de nye bestemmelser for Gymnasiet - og her skal en fornyelse af Den Nordiske Ting finde sin plads. Vi er med i Kolding!

08.10.04

Det har været dramatiske dage i Kolding
 -så her nogle fredelige billeder fra arrangementet med

Nikolaj Stochholm

og

Janus Kodal

d. 28/10 2004, hvor eksplosionerne mere var af
metaforisk art
02.11.04 Vedvarende rygter om fest for humanister i Kolding er nu bekræftet.
Den finder sted den 20. november i lokale 1.74 kl. 18.30 med mad, underholdning
og dansant bagefter.
Tilmelding hos Irma D. senest 16/11. Og var det så ikke på tide, vi fik et billede af Anker?22.10.04 Vores egen Anne-Marie Mai er sammen med Kolding Folkebibliotek i gang med at stifte en Litteraturforening for Koldingegnen, der skal skabe møder mellem læsere og litteratur i bred forstand. God ide dér! Der er stiftende generalforsamling tirsdag 9. november 2004 kl. 19.30 på Kolding Folkebibliotek, Jernbanegade 25, læs indbydelsen her. Vedtægterne kan hentes her. Og så vil webredaktøren på utallige opfordringer fremlægge sin kronik fra Jyllandsposten den 3. oktober om Hans Engell.

18.10.04. Natten mellem den ottende og den niende oktober døde den franske filosof med meget mere Jacques Derrida- Danskstudiets egen Per Krogh Hansen og Roy Sellars har skrevet SDUs nekrolog. Og så er Per Højholt også taget tilbage til den natur, han så ofte beskrev - han var jo i øvrigt en af Derridas allerførste danske læsere. Æret være mindet om de to tydelige solsorte, tænk at to så unge ånder var blevet så gamle, 74 og 76:

        En solsort kom flyvende
        inde fra tågen

        den sidder her nu
        og synger i en våd bjergfyr

        om lidt flyver den tilbage
        til naturen08.10.04 Webredaktøreren havde i sin tid en studerende, Christian Bjoljahn, som er skiftet til Markedsføring (Marketing, Karl Marx, jeg ved det ikke helt præcist) Christian har dog ikke ganske svigtet litteraturen, men dyrker den på nye måder - i hver fald står han sammen med Mads Aagard for et oplæsningsarrangement med d'herrer lyrikere Christian Stochholm og Janus Kodal d. 28/10 i Ubåden.

05.10.04 Dagens debatkomsammen om konsekvenserne af alle de nye love og bestemmelser havde et pænt fremmøde. Studerende og undervisere fik sammen formuleret, hvad der er vigtigt at føre videre fra den nuværende studieordning.

20.09.04 Som bekendt er et af Danskstudiets satsningsområder en fornyelse af danskfagets forhold til 'den nordiske ting'. Faget Moderne skandinavisk litteratur, kultur og medier skal introducere til det større rum, som det nordiske sprogfælleksskab åbner - også i dag. Det er derfor web-redaktøren en stor fornøjelse at kunne fremlægge en kronik fra Jyllandsposten om forvaltningen af det nordiske især i folkeskolen - begået af en af vores egne studerende, Marlene Lysemose. Klik her for link til kronikken. Der er også andre nyheder på artikelsiden - en overbygningsopgave ved Anna Maria Borg

17.09.04 I dag byder vi de polske studerende HJERTELIGT VELKOMMEN hos os!

03.09.04. En weekend på vej - og flere billeder fra introen forleden.

30.08.04. Og det var i dag, årgang 2004 blev budt velkommen af Danskstudiets medarbejdere. De blev slæbt rundt i bygningen, fik høre om de forskellige fag, undervisernes fortræffelighed med mere. Sidst på dagen tog Pia Juul over med sin uforlignelige blanding af uforstyrrelig autoritet og lavmælt humor. Flere billeder her på kanalen, når ugen er blevet lidt ældre, men her er nogle af de søde tutorer, der hjælper de nye med at finde sig til rette:

27.08.04 Nyt semester på vej. Se programmet for studiestarten her. Og så var der jo arrangement med Kirsten Hammann sidste fredag ved Kulturnatten. KH samtalede med adjunkt Undertegnede. Vi kom bl.a. rundt om Hammanns forhold til Vera Winkelwir, romangenren, Leif Davidsens særlige opfattelse af litteratur. Hun så godt som lovede, at der er en ny børnebog på vej. Flere billeder fra seancen, alle ved Thomas Rafn. Tak, T!

18.06.04 Ja, så er det ved at være sommerferie, om lidt er der sommerfest på Danskstudiet, end of another term på kostskolen Engstien. På falderebet: En godt bevaret hemmelighed begynder at røre på sig. Forskningscentret Center for ny litteratur (CYL!), hvor flere lokale helte gør sig, har indgået et samarbejde med www.henrikpontoppidan.dk - der er et fremragende sted, hvis man er interesseret i den store Henrik (og det er man da SJÄLVKLART). Jeg vil også lige gøre opmærksom på en ny opgave, på engelsk, om Georg Brandes' digt til Henrik Ibsen. Den er begået af Jonathan McKeever, fra Deparment of Scandinavian Studies, University College London. Find den her. Endelig skal jeg reklamere for et program, jeg selv er med i på radioens P2 d. 27/6 kl. 13 (Alfabet). Vi er nogle kritikere, vi skal skændes om bøger . . . God sommer, alle sammen, og på genkig.

04.06.04 NU er den her - artiklen om Danskstudiets tur til Lund og Oslo. Se selv

28.05.04 Danskstudiet er gået ind i et samarbejde med Kolding Folkebibliotek om Kulturnatten d. 20. august. Jeg har netop fået tilsagn fra Kirsten Hammann om, at hun stiller op til et arrangement på biblioteket. Det bli'r godt, hendes seneste roman - Smørhullet - er fremragende. Må jeg have lov at citere min egen anmeldelse fra Jyllandsposten, der slutter som følger?

Hammann skriver litteratur. Med kløerne, jo,
det gør ondt, ja, men det godt nok også sjovt,
underholdende og øjenåbnende, ikke en skid 'smalt'.
Det er lige dig og mig, du.

Mere info senere - her på kanalen.


25.05.04 Per Krogh Hansen fortæller mig, at HCA-sommerskolen er aflyst. Øv, men så ved I det. En af vores tyske gæstestuderende, Katharina Unckel, har skrevet en opgave om Peter Adolphsens Små Historier, check den og det øvrige udvalg i gode opgaver her.

18.05.04. Mine kolleger antyder, jeg ikke passer disse nyhedssider, og de har jo ret for faen. Nå, men ud over det med brylluppet forleden, så kan jeg komme i tanke om følgende jordrystende begivenheder siden 15/3. Jeg var selv i Oslo med første årgang i slutningen af marts. Fremragende tur. Der kommer en artikel senere. Danskstudiet havde også et hold i Rom, prøv lige at se Jørgen Aa. og Carsten (Karins mand) diskutere ruten her. Så er antologien fra phd-stipendiat Astrid Fosvolds realismeseminar for godt et år siden kommet i Institut for litteratur, kultur og mediers skriftserie (nr. 42) - gode artikler om et emne, mange arbejder med på mange måder. Købes i bogladen.

15.03.04. Jeg vil lige gøre opmærksom på et par gode arrangementer på Kolding Folkebibliotek om og med vel nok Danmarks bedst udseende forfatter af hankøn, en af dem i hvert fald (og jeg mener ikke Grøndahl), nå men se her så, Pablo Henrik Llambias. Nu på torsdag - d. 18/3 kl. 15.30 - kommer Jimmi Michelsen fra Nordisk i Odense og fortæller om det egensindige og spøjse forfatterskab, senere kommer det og dets skaber selv, det er den 30. marts kl. 19.00.
25.02.04. For en del år siden var der, min læser, i min hjemby Odense en lokalavis med navnet Odenseposten. De bragte en en dag et fællesinterview med nogle flotte fyre, der sammen drev både et motionscenter og et udsmider-bureau. Overskriften stod stor og fed over et billede af de svulmende ungersvende, den lød: VI STYRER BYEN (det skal udtales på fynsk for rigtigt at virke.) Nå men, den overskrift randt mig i hu i går, da der i Kolding på samme tid var arrangement på Folkebiblioteket om Henrik Bjelke, arrangement her på Engstien om H. C. Andersen, arrangement på Kolding Amtsgymnasium om Claus Beck-Nielsen - alt udført af pumpede litterater fra SDU. VI STYRER BYEN! Og så er der jo åbent hus på lørdag, vær i huset eller gå glip af suset, siger jeg bare

05.02.04. Og de skriver og skriver, de piger og karle, og deres stolte vejledere mailer deres skrifter til mig, og jeg lægger og lægger dem frem, og nu kan du få læse flere gode opgaver fra overbygningsstuderende

04.02.04. Endnu flere gode opgaver lagt frem på vores artikelside.

02.02.04 Peter Adolphsens første dag som husforfatter på Danskstudiet - med følgesvend: journalist Claus Grymer, Kristeligt Dagblad, deltog i Adolphsens program som flue på væggen. Han var i Robert Zola Christensens og Peter Adolphsens undervisning i kreativ skrivning, og siden så han Adolpsens møde med sine kolleger om planlægningen af de forskellige undervisningsaktiviteter, som han skal deltage i. Det drejer sig om tekstanalyse, ældre teksthistorie, moderne skandinavisk litteratur og undervisningen 1700-talllet kunst og digtning, hvor husforfatteren skal give sit bud på, hvordan man formidler ældre litteratur til unge læsere. Mere om PA og Danskstudiet her.

Hele historien om Adolphsens første dag på jobbet vil stå at læse i Kristeligt Dagblad i nærmeste fremtid!

28.01.04 Bedre sent end aldrig: Ny bog om modernismens formsprog. Modernismens betydende former stiller skarpt på forskellige aspekter af den modernistiske kunst og litteraturs formbevidsthed. Bogen er udkommet på akademisk og redigeret af Gorm Larsen og John Thobo-Carlsen og indeholder to bidrag af den her huserende Per Krogh Hansen. Læs mere her

26.01.04 Der er i dag uploadet nye opgaver i artikelbanken. Det drejer sig om fremragende overbygningsopgaver ved Sandra Petersen og Gitte Jäger Lock. Læs selv
Ikke mange er klar over, hvor hårdt det faktisk er at redigere sider som disse. Engang imellem er der heldigvis stunder, hvor man nyder det. Nu kan jeg som webredaktør f.eks. uhindret blære mig med Lars Bukdahls flotte anmeldelser af min bog Portrættets moment. Forfatterportrættet hos Sainte-Beuve, P.L. Møller, Georg Brandes og Herman Bang fra weekendens Weekeendavis. Bukke, der her endnu engang viser sig som landets pt. bedste kritiker, skriver blandt andet om Brandeskapitlet, at det folder "sig selvsikkert ud som de sidste mange års bedste og mest træffende portræt af den store Georg". Mere om bogen her.


23.01.04 Programmet for Åbent Hus klar. Vi får bl.a. besøg af Nikoline Werdelin.

15.01.04 Nytår overstået, eksaminer i fuld gang - men der er lys for enden af tunnelen: ET NYT SEMESTER. Vi har fået ansat Peter Adolphsen som husforfatter, der bliver Rom-tur, Oslo-tur, flere forfatterbesøg mm. - samt den fortsatte klogeliggørelse af hinanden. Følg med på disse sider.Webredaktøren har modtaget Anne-Maries rejseberetning fra Chile, som kan læses her: Strunge og Neruda med mere og Mai.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies