Menu

Studienævn

Studienævn for Mellemøststudiers sammensætning

  • Lektor Peter Seeberg
  • Lektor Kirstine Sinclair
  • Studerende Karen Ulbjerg Jørgensen 
  • Studerende Katrine Mortensen 
  • Sekretær Tanja Gerner Jusslin (referent)

Der er møde i studienævnet i efteråret 2015 på følgende datoer

  • Den 13. august 2015 kl. 9 - 10
  • Den 8. september 2015 kl. 9 - 10
  • Den 23. oktober 2015 kl. 9 - 10
  • Den 17. november 2015 kl. 9 - 10
  • Den 8. december 2015 kl. 9 - 10

Alle ansøgninger om dispensationer og meritoverførsler skal behandles i studienævnet. Ansøgninger, som ønskes behandlet, bedes fremsendt elektronisk fra din studentermail senest en uge før afholdelse af det pågældende møde til mellemoest-sn@sdu.dk  

Husk også at medsende en eksamensudskrift inkl. alle eksamensforsøg.

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Du kan læse om kommissorium for aftagerpanel for Mellemøststudier her.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies