Menu

Studienævn

Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologis sammensætning:

  • Jesper Majbom Madsen, lektor  (studieleder og studienævnsformand)  
  • Jens Auer, lektor
  • Tønnes Bekker-Nielsen, lektor 
  • Marcel Lysgaard Lech, lektor 
  • Emilie Luther Søby stud. mag.
  • Berit Panduro Petersen
  • Benedikte Rokkedahl
  • Vivi Damgaard, studienævnssekretær 

 

Studienævnets møder i foråret 2016 er fastsat til følgende datoer: 

13. januar kl. 10.01-12.00

10. februar kl. 13.01-15.00

16. marts kl. 13.01-15.00

13. april kl. 13.01-15.00

11. maj kl. 13.01-15.00

15. juni kl. 13.01-15.00

Ansøgninger, som ønskes behandlet på mødet, skal sendes elektronisk fra din studentermail senest ugedagen før mødets afholdelse. Ansøgningen bedes ledsaget af eksamensudskrift (kan printes fra selvbetjeningen).

Alle ansøgninger om merit og dispensation skal behandles i studienævnet. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan du inden mødet kontakte den faglige vejleder. 

Alle ansøgninger til studienævnet skal sendes elektronisk på adressen: Historie-sn@sdu.dk

Studienævnets forretningsorden

Forside til ansøgning til studienævnet

Aftagerpanel:

Kommissorium for aftagerpanelet for Historie, klassiske studier og marinarkæologi

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies