Menu

Uddannelsens opbygning

Cand.jur. på deltid - Odense

Cand.jur.-uddannelsen på deltid er en 3-årig kandidatoverbygning på den juridiske bachelor-uddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Kandidatuddannelsen er en generel juridisk uddannelse, hvor der sker en uddybning af de områder, der indgår i bacheloruddannelsen, samt en supplering med yderligere juridiske discipliner.

På kandidatuddannelsen indgår følgende obligatoriske fag og fagelementer:

  • Skatteret (10 ECTS)
  • Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)
  • Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS)

Desuden stilles der krav om, at den studerende skal tage et erhvervsøkonomisk eller nationaløkonomisk fag (10 ECTS) af relevans for forståelsen af juridiske problemstillinger.

Du har mulighed for selv at præge din uddannelse i en bestemt retning, idet der kan vælges mellem en række forskellige juridiske valgfag, hvoraf min. 1 skal være engelsksproget. Derudover er det muligt at skrive seminaropgave, hvilket vil være nærliggende for studerede på åben uddannelse, da man til en hvis grad selv kan tilrettelægge forløbet. Det er endvidere muligt at tage på udlandsophold eller i praktik, der vil her være nogle begrænsninger for studerende på åben uddannelse, da fag og arbejdstider som udgangspunkt vil ligge i hverdagene.

De juridiske fag kan endvidere suppleres med valg fra Statskundskab (politologi) eller fra det erhvervsøkonomiske område. Ved ønske om et fag udbudt af et andet studienævn skal Studienævn for Jura ansøges herom.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fag udbudt af andre studienævn end Jura ikke er tilrettelagt som fjernstudie, disse fag vil derfor overvejende ligge i hverdagene. 

Juridiske kandidatvalgfag på deltid

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies