Menu

Studienævn for Jura

Studienævn for Jura

Studienævnet er til for dig bl.a. som en garant for, at dine rettigheder som studerende overholdes. Samtidig er det studienævnet, der er ansvarlige for udviklingen af de juridiske og erhvervsjuridiske uddannelser i Odense samt at sikre kvaliteten i uddannelsernes faglige indhold. 

Studienævnet mødes ca. 1 gang om måneden for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Godkendelse af læse- og eksamensplaner
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. Lærerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og få det med på studienævnets møder.

Medlemmer af studienævn for Jura:

Ulrike Barten

Lærerrepræsentant / Studieleder

Jakob Juul-Sandberg

Lærerrepræsentant / Formand

Ayo Næsborg-Andersen

Lærerrepræsentant

Rikke Gottrup

Lærerrepræsentant/Vicestudieleder

Bassah Khalaf

Lærerrepræsentant

Philip Nybo Brenøe-Hansen

Studenterrepræsentant / konstituerende Næstformand
HA(jur.) og cand.merc.(jur.)

Signe Bukdal Kristiansen

Studenterrepræsentant
HA(jur.) og cand.merc.(jur.)

Nicolai Kristoffer Larsen

Studenterrepræsentant
Jura BA og cand.jur.

Anne Storm Sneftrup

Studenterrepræsentant
Jura BA og cand.jur.Sabine Jørgensen

Studienævnssekretær - Kandidatuddannelser

Diana Bredal Midskov

Studienævnssekretær - Bacheloruddannelser

 

Sådan søger du dispensation

Din dispensationsansøgning inkl. relevante bilag skal sendes til studienævnet senest 2 uger før et Studienævnsmøde

Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies