Menu

Specialet

Emnevalg

Dit ønske til emne og evt. vejleder skal afleveres digitalt via blanketten Emne og forslag til vejleder Kandidatafhandling/speciale. Blanketten finder du under menupunktet ”Ansøgningsskemaer og blanketter”. Har du allerede været i kontakt med din ønskede vejleder, bør du anføre dette. Vi kan desværre ikke garantere, at alle kan få deres ønske mht. vejleder opfyldt.

Den digitale blanket, Emne og forslag til vejleder, bliver fremsendt til vejledningskoordinatoren som varetager fordelingen af vejledere. Den studerende vil efter fordelingen modtage en mail om, hvilken vejleder der er blevet tildelt.

Afleveringsfrist for emne og forslag til vejleder er kl. 12.00 henholdsvis

  • første hverdag i december (for studerende, der afleverer kandidatspeciale i januar de efterfølgende år).
  • første hverdag i juni (for studerende, der afleverer kandidatspeciale i juni det efterfølgende år).

Vejlederaftale

Efter vejledningskoordinatorens fordeling af vejledere (foregår i december/juni) er det den enkelte studerendes eget ansvar at få indgået en vejlederaftale med den tildelte vejleder. Den digitale blanket til vejlederaftalen finder du under menupunktet ”Ansøgningsskemaer og blanketter”.

Afleveringsfrist for vejlederaftale er kl. 12.00 henholdsvis

  • sidste hverdag i oktober (for studerende, der afleverer kandidatspeciale i juni)
  • sidste hverdag i marts (for studerende, der afleverer kandidatspeciale i januar)

 

Aflevering af kandidatspeciale

Det udarbejdede kandidatspeciale og udfyldt titelblanket afleveres elektronisk via SDU-Assignment.

Afleveringsfrist for kandidatspecialet er henholdsvis

  • første hverdag i juni inden kl. 12.00 (eksamination i juni)
  • første hverdag i januar inden kl. 12.00 (eksamination i januar)

Aflevering efter fristen registreres som et eksamensforsøg.

Blanketter

Blanketter til vejlederaftale m.m. findes under punktet "Blanketter til vejlederaftaler" 

Informationsmateriale

Folderen "Brug din specialevejleder", kan hentes ved Studiekontakten.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies