Menu

Praktiske informationer

Praktiske informationer

Har du brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til:

Studiekontakten

Vi servicerer de studerende, der er indskrevet på et dagstudium på samfundsvidenskab i Odense. Blandt vores tilbud er:

• Aflevering af opgaver
• Undervisning/skemalægning
• Eksamensplanlægning og -afvikling
• Opslag til studerende om ændringer i undervisning
• Implementering af SDUs delpolitikker
• Legalitetskontrol

Studiekontakten har åbent mandag til fredag kl. 10.00-14.00 og i januar og juni er der åbent fra 08.00-14.00. Du er altid velkommen til at komme forbi vores skranke.
Du kan kontakte os telefonisk, indenfor åbningstiderne, på tlf. 6550 2290 eller pr. mail på adressen studiekontakten@sam.sdu.dk

For vejledning om universitetet generelt, kan du kontakte:

Studenterservice

Studenterservice er en samlet indgang for de studerende. Her kan du få hjælp og vejledning indenfor en række centrale områder.
Studenterservice kan for eksempel hjælpe dig med spørgsmål om:

• Optagelse, studieskift og orlov
• SU og SPS
• Studie- og karrierevejledning
• Studieophold i udlandet
• Til- og framelding til undervisning og eksamen
• Eksamensudskrifter og bekræftede kopier af beviser
• Støttemuligheder for elitesportsudøvere
• Service til internationale studerende
• Støttemuligheder ved handicap og funktionsnedsættelse
• Efter- og videreuddannelse
• Studiekort
• FynBus-rabatkort
• Uddannelseskort
• Trådløst netværk (Eduroam)
• Problemer med password og adgang til studierelevante systemer
• Print
• Forberedelse til digital eksamen
• Support på udvalgt undervisningsrelateret software
• Problemer med IT i undervisningslokaler – f.eks. tilkobling til projektor
• Vejvisning på campus

Kontakt Studenterservice

Hvis du som studerende har generelle spørgsmål om SU, eksamen, optagelse, udlandsophold mm skal du skrive en mail via den fælles henvendelsesblanket SPOC (Single Point of Contact). Du kan også ringe på tlf.: 6550 1052, hvor studiekonsulenterne sidder klar hver dag fra kl. 10-14.

Bemærk: Eksamenskontoret og Optagelsen varetager ikke længere sagsbehandlingsopgaver telefonisk og kan dermed kun kontaktes skriftligt via SPOC.

Hvis du har brug for it-support, kan du få hjælp mandag til fredag fra kl. 8 – 19.30 og i weekenden fra 8 – 12.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies