Menu

Eksamen

Det er din pligt som studerende at være orienteret om regler for eksamen. I menuen til højre finder du vigtig information om eksamen.

 

Eksamensplaner:

 

Omprøve:

Omprøveplanerne for hhv. bachelorfag og kandidatfag forventes offentliggjort primo december 2017.

- Der tages forbehold for ret til ændringer.

Bemærk: Information vedrørende eksamener udbudt af et andet studienævn end Jura skal findes under det pågældende studies eksamenssider. 

Offentliggørelsesdatoer for karakterer er senest 4 uger efter eksamensdatoen. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke. Bedømmelsen af kandidatspecialet skal finde sted inden for 8 uger efter aflevering.

Eksamensplaner:

Eksamensplan for maj/juni 2017 - Bachelorfag. Offentliggjort d. 10-04-2017 med forbehold for ret til ændringer. 

Opdateret d. 19-04-2017 med dato for ekstraordinær eksamen i International Private Law &  International Trade Law.

Opdateret d. 25-04-2017 med ny dato for 3. og sidste udbud af 8941502 Skatteret.

Opdateret d. 01-05-2017 med tidspunkter for skriftlige stedprøver.

Eksamensplanen er godkendt d. 01-05-2017 af Studienævn for Jura. 

Opdateret d. 09-05-2017 med ny dato for mundtlig eksamen i Marketing og Markedsføringsret.

Eksamensplan for april/maj/juni 2017 - Kandidatfag. Offentliggjort d. 11-04-2017 med forbehold for ret til ændringer.

Opdateret 01-05-2017 med dato for ekstraordinær prøve i  9314202 Skatteret samt tidspunkter for skriftlige stedprøver

Opdateret 02-06-2017 med ny dato for prøven i Udlændingeret

Eksamensplanen er godkendt d. 01-05-2017 af Studienævn for Jura.

Omprøve:

Eksamensplanerne for omprøver i august forventes offentliggjort primo juni.

Eksamensplan for august 2017 - Bachelorfag. Offentliggjort 02-06-2017 med forbehold for ret til ændringer.

Eksamensplanen er godkendt d. 06-06-2017 af Studienævn for Jura.

Opdateret d. 19-06-2017 med dato for 3. udbud af Kvantitative Analyseredskaber 1. del.

OBS OBS OBS: Opdateret d. 08-08-2017 med ny dato for mundtlig del af 3xret.

Eksamensplan for august 2017 - Kandidatfag. Offentliggjort 02-06-2017 med forbehold for ret til ændringer.

Eksamensplanen er godkendt d. 06-06-2017 af Studienævn for Jura.

Bemærk:  Information vedrørende eksamener udbudt af et andet studienævn end Jura skal findes under det pågældende studies eksamenssider. 

Offentliggørelsesdatoer for karakterer er senest 4 uger efter eksamensdatoen. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke.

Listerne med eksamensrækkefølgen vil blive offentliggjort senest tre hverdage før eksamen på denne side. Hvis du ikke står på fordelingslisten, men er tilmeldt eksamen, skal du sende en mail til Studiekontakten@sam.sdu.dk hurtigst muligt.  

 

 

Mødetidspunkt ved skriftlige eksaminer

Husk, at du skal møde 1 time før start ved skriftlige eksaminer, og sidde på din plads 30 min. før. Kommer du senere end de 30 min., tæller det som et eksamensforsøg.

Eksamensrækkefølgen

Bemærk, at du ikke kan komme med særlige ønsker til eksamensrækkefølgen ved mundtlige eller skriftlige eksaminer. Den eneste undtagelse er, hvis du har to eller flere eksamener, der falder på samme dag.

Husk at tilmelde dig til omprøven (reeksamen)

Du kan tilmelde dig via Studenter-selvbetjeningen.

Læs mere her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies