Menu

Stramning af regler for dispensationsansøgninger

Studienævn for Jura har på et møde den 16. april 2013 besluttet at stramme op på reglerne for dispensationsansøgninger.

I forbindelse med ansøgning om yderligere eksamensforsøg, ud over de tre man som studerende automatisk har ret til, skal der fremover foreligge en grundigt begrundet ansøgning samt fx. lægeerklæring, udtalelse fra faglig vejleder (evt. plan for uddannelsesforløb), fra officiel støtteperson, VIP eller lignende for, for at ansøgningen vil kunne behandles.

Studienævnet besluttede samtidig, at ansøgninger om forsinket eksamenstilmelding skal være modtaget senest ved afmeldingsfristens udløb (14 dage før eksamen).

Studienævnet gør opmærksom på, at ansøgninger om dispensation i forbindelse med eksamen skal fremsendes i god tid. Ansøgninger om forlænget tid eller andre særlige prøveforhold skal være modtaget senest 30. marts for sommereksamen og 30. oktober for vintereksamen.

For studerende der læser Jura på deltid (fjernstudie) gælder det, at ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet skal fremsendes senest 1. april for sommereksamen og 1. november for vintereksamen.

Ansøgninger modtaget efter ovenstående frister vil blive afvist, med mindre de er begrundet i pludseligt opståede forhold.

 

Studienævn for Jura har på møde den 17. juni 2014 besluttet at stramme op på følgende:

Studienævn for Jura har besluttet at stramme op på praksis i forbindelse med ansøgninger om dispensation begrundet i sygdom i nærmeste familie. Ansøgninger med denne begrundelse vil fremover skulle vedlægges dokumentation (lægeerklæring) for, at dette har påvirket den studerende.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studienævnet gør ligeledes opmærksom på, at ansøgninger skal fremsendes senest 14. dage inden et studienævnsmøde.
Ansøgninger fremsendt senere kan ikke forventes behandlet på mødet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies