Menu

Meritordning for HA(jur.) til bacheloruddannelsen i Jura

Har du bestået en HA(jur.)-uddannelse, har du mulighed for at følge et særligt meritforløb på bacheloruddannelsen i Jura på deltid.

De optagne HA(jur.)'er er tilknyttet studieordningen for BA Jura på deltid, men er, som følge af en studienævnsbeslutning, fritaget for en række fag og de dertil knyttede regler. Af nedenstående oversigt fremgår hvilke fag, der i forhold til Jura-uddannelsen på deltid - skal bestås for studerende på meritordningen. Det beskrevne meritforløb er alene gældende for ansøgere, der har bestået HA(jur.)-uddannelsen.

Studieordningen for BA Jura på deltid og meritordningen for HA(jur.) til bacheloruddannelsen i Jura på deltid finder ud under menupunktet Studieordninger på denne side.

Diagram over meritforløb

Start 1. september 2017

 

Tallene angiver fagets størrelse i ECTS

* Har den studerende under sin HA(jur.)-uddannelse ikke haft Obligationsret eller et fag svarende hertil, skal faget Obligationsret (10 ECTS) bestås.

Studerende, der ikke kan opnå merit for faget Obligationsret eller andre fag, skal være opmærksomme på, at uddannelsens varighed kan blive forlænget med henblik på deltagelse i undervisningen og ud prøvningen i faget/fagene. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies