Menu

Fagbeskrivelser efterår 2015

Her findes oversigt over kommende semester indeholdende link til fagbeskrivelserne for Jura på deltid.

Fagbeskrivelserne er godkendte, men ændringer kan forekomme frem til semesterstart.

1. semester
Familie- og arveret
Juridisk metode

3. semester
Forfatningsret (fortsat fra F15)
EU-ret

5. semester
Formueret

7. semester
Kriminalret

9. semester
Selskabsret
International Private Law and International Trade Law

Bachelorprojekt

Valgfag
Domsanalyse
Arbejdsret
Markedsret

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies