Menu

Uddannelsens opbygning

Indhold og opbygning

Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor fem år.

Bacheloruddannelsen er opdelt i 3 dele med vægt på de klassiske juridiske discipliner

Del 1

 

Studiets 1. del (2 år) består af:

 

Familie- og arveret

 10 ETCS

1. sem

Juridisk metode

 5 ETCS

1. sem.

Forfatningsret

 20 ETCS

2. og 3. sem

EU-ret

 10 ETCS

3. sem.

Forvaltningsret

 20 ETCS

4. sem.

 

Del 2

 

Studiets 2. del (1,5 år) består af:

 

Formueret

 15 ETCS

5. sem.

Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

 15 ETCS

6. sem.

Obligationsret

 10 ETCS

6. sem.

Kriminalret

 20 ETCS

7. sem.

 

Del 3

 

Studiets 3. del (1,5 år) består af :

 

Folkeret

 5 ETCS

8. sem.

Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi

 15 ETCS

8. sem.

Selskabsret

 5 ETCS

9. sem.

International Private Law and International Trade Law

 5 ETCS

9. sem.

To valgfag

 2 x 5 ETCS

9. sem

Bachelorprojekt

 15 ETCS

10. sem.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies