Menu

Bachelorprojekt

Deadlines / vigtige datoer

Jura BA - HA(jur.)

Emnet og evt. forslag til vejleder skal afleveres digitalt via blanketten Emne og forslag til vejleder Bachelorprojekt (se herunder). Har du allerede været i kontakt med din ønskede vejleder, bør du anføre dette.

Den digitale blanket Emne og forslag til vejleder bliver fremsendt til vejledningskoordinatoren som varetager fordelingen af vejledere. Den studerende vil efter fordelingen modtage en mail om, hvilken vejleder der er blevet tildelt.

  • Afleveringsfristen for emne og forslag til vejleder er kl. 12.00 henholdsvis første fredag i december (for studerende, der skal aflevere bachelorprojekt i maj) og første fredag i juni (for studerende, der skal aflevere bachelorprojekt i januar).

Husk at tilmelde dig bachelorprojektet i perioden for undervisningstilmelding via studenter selvbetjeningen.

Det udarbejdede bachelorprojekt og udfyldt titelblanket, afleveres elektronisk via SDU Assignment i BlackBoard. Projektets titel skal også fremgå på engelsk på forsiden.

  • Afleveringsfristen for dit bachelorprojektet er senest kl. 12.00 anden fredag i maj eller anden fredag i december kl. 12.00 med henblik på eksamination i juni/januar (afhængig af hvilket semester du skriver dit bachelorprojekt).

Afleveres der efter dette tidspunkt, vil projektet ikke blive bedømt, men vil stadig gælde som et eksamensforsøg.

OBS!! for HA(jur.)-studerende, der ønsker at skrive et erhvervsøkonomisk bachelorprojekt, gælder der særlige regler. Se nærmere herom i fagbeskrivelsen på studiets hjemmeside.


Herunder finder du vejledning til bachelorprojektskrivning:

Emneforslag til BA-projekter

Vejledning / bachelorprojektskrivning - vejledning til studerende, der skal skrive bachelorprojekt før foråret 2017.

Vejledning / bachelorprojektskrivning - vejledning til studerende, der skal skrive bachelorprojekt i foråret 2017 eller senere.

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Blanketter til vejlederaftaler m.m. findes under punktet "Blanketter til vejlederaftaler".

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies