Menu

Fonde der administreres af TEK

Ingeniør Jens Jespersens fond
Fonden yder støtte til aktiviteter, der medvirker til at højne uddannelsen ved Det Tekniske Fakultet i Odense, herunder at støtte studerendes faglige udvikling, fortrinsvis i forbindelse med kommende praktik- eller studieophold i udlandet.

Fondsmidlerne kan søges af danske og internationale studerende, der er indskrevet på Det Tekniske Fakultet, til deltagelse i anerkendte udvekslingsprogrammer og til ingeniørpraktikophold i udlandet udenfor EU-regi. Ang. udveksling yder Fonden kun støtte til partneruniversiteter.

Ansøgningsfrist: kan søges ved opslag.


Ingeniør Ernst B. Sunds fond
Fonden yder støtte til aktiviteter, der generelt medvirker til at højne ingeniøruddannelsen ved Det Tekniske Fakultet, herunder specielt at støtte GMM, maskin-, produktions- og integreret design ingeniørstuderendes faglige udvikling.

Fondsmidlerne kan søges af danske og internationale studerende, der er indskrevet på Det Tekniske Fakultet til ingeniørpraktikophold i udlandet udenfor EU-regi.

Ansøgningsfrist: Fredag den 27. november 2015. Læs opslag her (dansk). Read more here (English)


For begge legater gælder følgende:

Du skal ansøge skriftligt om legatet, hvor du redegør for formålet og vedlægge et budget. Der er ingen ansøgningsskemaer til fondene. Såfremt du har en praktikaftale eller bekræftelse på studieopholdet, bedes du vedlægge en kopi af denne ellers skal du eftersende den.

Hvis dine økonomiske forhold under udlandsopholdet ændrer sig væsentligt i forhold til din ansøgning til fonden, bør du meddele det. Et eksempel på en sådan væsentlig ændring i de økonomiske forhold kan være, at du mod forventning får løn under praktikopholdet.

Ansøgere, som får støtte, skal efter endt studie- eller ingeniørpraktikophold aflevere et regnskab og en kortfattet rapport til fondsbestyrelsen.

Der ydes ikke støtte til grupperejser til udlandet. Fondene yder desuden ikke støtte til ansøgere, hvis tilknytning til Det Tekniske Fakultet er ophørt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies