Menu

Regelsamling, skemaer og nyttige links

Omkring lovgivning, regler og rammer samt links til andre nyttige sider omkring din uddannelse. 

KLIK på  »»

Universitetslov, struktur, forretningsorden:

1.    »»    Bekendtgørelse af lov om 
               universiteter
               (LBK nr. 960 af 14.08.2014)
2.    »»    Vedtægt for Syddansk Universitet
3.    »»    Studienævnets ansvar og opgaver
                ( §§ 38-42 i vedtægt) 
4.    »»    Velkommen til arbejdet som medlem af et studienævn.
5.     »»    Retsinfo

Forhold omkring lovgivning og eksamen:

Lovgivning:

 1.    »»   Adgangsbekendtgørelsen
              (BEK 213 af 21/02/2012)
 2.    »»    Eksamensbekendtgørelsen
               (BEK nr. 670 af 19.06.2014)
 3.    »»    Kandidatuddannelsesbekendtgørelsen
               (BEK 213 af 21/02/2012)
 4.     »»   Bacheloruddannelsesbekendtgørelsen
               (BEK 212 af 21/02/2012)


Praksisregler, eksamen:
4. »» Formaliekrav til skriftlige opgaver pr. oktober 2014
4.a. »» Eksempler på forside indhold
 5.    »»    Egen PC til eksamen (link til
               Fakultetets information)
 6.    »»    Regelsæt for brug af egen PC  til eksamen
 7.    »»    Regler for eksamen i terminalrum
               (link til fakultetets regler)
 8.    »»    Deaktivering af kommunikations-                enheder
 9.  »»    Til- og framelding til eksamen
10.  »»    Klage over eksamen
11.  »»    Eksamenssnyd
12.  »»    Link til eksamenskontorets sider
13. »»    Retningslinjer ved digital eksamen
14. »»    Sådan bruger du SDU AssignmentDelpolitikker - uddannelse:
(links til fakultetets sider)

1.    »»    Delpolitikker for samfundsvidenskab 
2.    »»    Uddannelse og Kvalitet for dagstudierne
                indgangside for regler og rammer for
                uddannelser under samf.vid.fakultetForhold omkring optagelse og indskrivning:

1.    »»    Bacheloradgangsbekendtgørelsen
       »»    tillæg
2.    »»    Kandidatadgangsbekendtgørelsen
3.    »»    Generelt om indskrivning
4.    »»    Vejledningscentret 

Regler omkring SU, orlov, barsel m.v.
(links til vejledningscentrets sider)

1.     »»    SU (vejledningscentret)
2.     »»    Statens Uddannelsesstøtte 
2.     »»    Orlov
3.     »»    Barsel
4.     »»    Værnepligt

5.    »»    Syddansk Elite

 Forhold omkring uddannelse:

1.     »»    Uddannelsesbekendtgørelsen
        »»    tillæg
2.     »»    Bekendtgørelse vedr. den teoretiske
                 del af uddannelsen til reg.revisor
3.     »»    Tompladsordning
4.     »»    Betaling for fag under tompladsordning
                 (samf. videnskabelige fakultet)

 

Skemaer til brug for ansøgninger til
Studienævnet:

1.    »»    Hvad du kan ansøge studienævnet
                omkring 
2.    »»    Generelt ansøgningsskema
3.    »»    Ansøgning om meritoverførsel af fag
4.    »»    Forhåndsgodkendelse af fag /
                udlandsophold
5.    »»    Ansøgning vedr. særlige eksamens-
                forholdPjecer og videoer vedr. studieteknik og studiestart

Pjecer og videoer fra SUE:           »»
(samf.vidensk. Universitetspæd. Enhed)
- Brug din specialevejleder (pjece til download)
- Studieteknik for studiestartere (pjece til download)
- Kom igang med at skrive (video)
- Læs efter genre 1 (video)
- Læs efter genre 2 (video)
- Læsemåder (video)
- Planlæg dit studium (video)


Information til nye  studerende ved det
samfundsvidenskabelige fakultet    »»


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies