Menu

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse,  bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den. 

Studieordning - 2017 (.pdf). Ny studieordning, som er gældende for studerende optaget pr. 1. september 2017.

Fællesbestemmelser:

Udover studieordningen gælder en række fællesbestemmelser for studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i audiologi. Fællesbestemmelserne dækker over regler om eksempelvis normalsider, bachelorprojekt og studieaktivitetskrav.
Fællesbestemmelser

Studieordninger

Studieordning - 2015- rev. 2016 (.pdf)

Uaktuelle studieordninger:

Studieordning - 2015 (.pdf)

Studieordning - 2013 (.pdf)
Studieordning 2013, revideret 2014 (.pdf)
Rettelsesblad 2015 (.pdf) - §7, 9, 14, 16, 22, 23, Sideomfang
Rettelsesblad 2015 (.pdf) - Projektorienteret forløb
Rettelsesblad 2016 (.pdf) - §18
Rettelsesblad 2016 (.pdf) - §8, 17, 19, 20, 21, Eksamensbestemmelser
Rettelsesblad 2016 (.pdf) - §22, Projektorienteret forløb

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies