Menu

Valg ved Syddansk Universitet

Syddansk Universitet afholder hvert efterår valg til de styrende organer ved universitetet for såvel medarbejdere som studerende.

Valgene gennemføres i henhold til SDU’s valgregler. Læs mere om valgreglerne

VALG 2016:
I 2016 afholdes der ordinære valg til samtlige kollegiale organer for alle tre valggrupper, VIP, TAP og STUD på nær VIP valg til studienævn og Ph.d.-udvalg, hvor der først er valg i 2017. Med hensyn til valg til SDU's bestyrelse er det alene de studerende der er på valg.

VALGETS UDSKRIVELSE OG VEJLEDNING:
Valget udskrives d. 16. sept. Udskrivelsesdokument.
Samtidig offentliggøres Valgudvalgets 'Vejledning om valg 2016'.

Valget udskrives til afholdelse 22. - 23. november 2016. 

MEDDELELSER FRA VALGUDVALGET:

- Ophævelse af repræsentationsområde opdeling

VÆLGERLISTER:
Valglisten med de registrerede valgrettigheder offentliggøres elektronisk d. 18. oktober. Listen foreligger som PDF fil, og du kan fremsøge dit navn via 'FIND' funktionsknappen. Du kan gøre indsigelse, hvis du mener du ikke har den valgret du er berettiget til ved at sende en mail til Valgsekretariatet, kg@sdu.dk. Valglisten findes her.

KANDIDATLISTER:
Frist for indlevering af kandidatlister til Valgsekretariatet, HR-Service, er 7. nov. kl. 12.00, og godkendte kandidatlister offentliggøres 12. nov. Kandidatlister udarbejdes enten skriftligt ved download af blanketten eller elektronisk ved at anvende SDUs elektroniske online service, som du tilgår HER. Her skal du bruge dit SDU-login og password, og opkoblingen sker via WAYF.

Resultatet af kandidatopstillingen finder du HER.

Her er den samlede liste over kampvalg, fredsvalg og valgs bortfald

VALGET:
Valget afvikles som E-valg i tidsrummet 22. november kl. 09.00 til 23. november kl. 19.00. 
 
RESULTATET AF VALGET:
Resultatet offentliggøres torsdag den 24. november 2016: Resultat af valget

Valgene tilrettelægges og styres af SDU’s Valgudvalg, der er nedsat af rektor, og som pt. består af:

Professor Hans Viggo Godsk Pedersen (formand), Juridisk Institut, hvp@sam.sdu.dk
Lektor Tønnes Bekker-Nielsen, Institut for Historie, tonnes@sdu.dk
Lektor Anna Lund Jepsen, Institut for Marketing og Management, alj@sam.sdu.dk
Lektor Yuri Goegebeur, Institut for Matematik og Datalogi, yuri.goegebeur@stat.sdu.dk
Laboratorietekniker Ranja Bjerring, Institut for Sundhedstjenesteforskning, rbjerring@health.sdu.dk
Studerende Claus Anton Michaelsen Byg, clbyg12@student.sdu.dk
Studerende Klaus Rose, formand@syddanskestuderende.sdu.dk

Kontakt til Valgsekretariatet kan ske til tlf. 65502878 eller mail kg@sdu.dk.

Kristian Græsborg

25. november 2016

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies