Menu

Regler & Retningslinier

Når en bruger har modtaget userid, der giver adgang til netværket og dets servere, er denne ansvarlig for alle handlinger, der udføres under brug af dette userid. Dette betyder, at:

 • Anskaffelse eller bibeholdelse af userid under falske forudsætninger er en overtrædelse, der vil medføre disciplinære foranstaltninger.
 • Udlån til eller deling af userid med andre er ikke tilladt. Sker det, er indehaveren personlig ansvarlig for alle handlinger, der udføres af låneren.
 • Sletning, gennemsyn, kopiering eller modifikation af andres filer og/eller data uden deres på forhånd givne tilladelse er ikke tilladt
 • Forsøg på at snyde eller modificere eventuelt ressourcetildelinger på systemer er ikke tilladt.
 • Fortsat uhæmmet forbrug af systemressourcer, der generer andre legale brugere, skal ophøre umiddelbart efter at den pågældendes opmærksomhed er henledt på forholdet.
 • Enhver anvendelse af universitetets systemer eller tjenester til kommercielle eller andre universitetet uvedkommende formål er ikke tilladt enhver form for uautoriseret, overlagt handling, der kan ødelægge eller afbryde den normale funktion af et system, ændre dets normale funktion eller får det til at fejle er en overtrædelse, uanset hvor systemet befinder sig, og hvor længe handlingen står på.
 • Ansvar for backup af data, som brugeren selv har lagt ind, ligger alene hos brugeren, som altså selv skal sørge for nødvendige backup.
 • Såfremt systemmæssige forhold nødvendiggør, at administrator sletter data og/eller email, kan brugeren ikke kræve, at disse retableres gennem eventuelt backup, uden den brugeren selv har taget.

E-mail - Regler for brug af universitetets E-mail service.

Når som helst en bruger sender elektronisk post, er brugerens userid og/eller navn såvel som universitetets adresse inkluderet. Den enkelte bruger har derfor ansvaret for al post, der indeholder den pågældendes userid. Dette betyder, at:

 • forfalskning (eller forsøg på forfalskning) af elektronisk post er ikke tilladt.
 • forsøg på at læse, slette, kopiere andres elektroniske post er ikke tilladt.
 • forsøg på at afsende generende, obskønne eller truende meddelelser til andre brugere er ikke tilladt.
 • forsøg på at sende junk mail, kædebreve eller lignende former for meddelelser er ikke tilladt.

Elektronisk post er underkastet de samme fortrolighedsregler som almindelig post (brevhemmeligheden). Brugere af elektronisk post skal imidlertid gøres bekendt med, at denne form for post kan komme til andres kendskab ved systemfejl, fejladressering, eller såfremt en systemadministrator af tekniske årsager er nødt til at foretage en nøjere gennemgang af, hvad der går ind og ud af det konkrete system. Systemadministratorer og andre systemmedarbejdere er underkastet tavshedspligt. Det gælder imidlertid ikke alle andre potentielle modtagere af fejldistribueret post.

Hjemmesider - Regler for oprettelse af personlig hjemmeside.

Du har mulighed for at lave din egen hjemmeside, som ligger på universitetets server. Dette gøres ved at placere en sådan i mappen "WWW.PUBLIC" på dit personlige drev. Din hjemmeside er omfattet visse regler. Det er klart, at siden ikke må indeholde nogen form for ulovlige filer eller links dertil (herunder MP3, warez osv.).

Det er ikke tilladt at have sider, der indeholder erotisk eller pornografisk materiale - hverken tekst eller billeder. Ej heller sider, der er baseret på, eller i overvejende grad består af links til sådanne sider.

Det er ikke tilladt at lægge bannerreklamer på siderne.

Det er ikke tilladt at tjene penge gennem siderne.

Terminalrum - Regler for brug af universitetets terminalrum.

Det er ikke tilladt at opholde sig i terminalrummene, når der er undervisning - kontrollér timeplanen udenfor lokalerne, inden du går ind.

bemærk: Terminalrum 4a og 4b reserveres aldrig til undervisning - benyt disse lokaler til at checke mail, scanne dokumenter/billeder eller lignende.

Der gælder desuden følgende ordensregler i terminalrummene:

 • Du må ikke ryge i terminalrummene.
 • Du må ikke medbringe eller indtage mad- eller drikkevarer i terminalrummene.
 • Du skal forholde dig roligt, og sørge for et ordentligt arbejdsmiljø, for dine medstuderende.
 • Du skal rydde op efter dig, der er ingen andre der gør det. Roderi i terminalrummene kan medføre lukning af faciliteterne.

Er du den sidste der forlader terminalrummene efter klokken 16.00, bedes du slukke tændte computere, og slukke lyset efter dig.

Se nedenstående, for at vide hvilket terminalrum du kan benytte:

Grunduddannelsen samt alle stud.negot.'er: T3, T5, T6, T7 & T9
Overbygningen: T1, T4
Journalist: Mediehuset
IT-vest: T10
HA.dat: T8

Netværkssikkerhed

Brugere af SAMNET og JOURNET har adgang til andre netværk og de systemer, der er knyttet hertil. Dette betyder, at:
Brug af netværk og/eller dertil knyttede systemer for at opnå uautoriseret adgang til andre tilsluttede systemer er ikke tilladt.

 • Brug af netværk og/eller dertil knyttede systemer for at undgå eller omgå de begrænsninger, der normalt er knyttet til benyttelse af et system er ikke tilladt.
 • Dekryptering af system- eller brugerpasswords ikke er tilladt.
 • Forsøg på kopiering af normalt utilgængelige systemfiler ikke er tilladt.
 • Kopiering af copyright'ed materiale, for eksempel tredjeparts programmel, uden tilladelse fra ejeren eller uden legal licens, ikke er tilladt.
 • Forsøg på at standse netværket, ødelægge dets funktioner eller på at skaffe sig privilegier den pågældende ikke er berettiget til, vil udløse disciplinære foranstaltninger.
 • Indlægning af edb-virus eller andre former for programmer, der kan afbryde eller ødelægge driften af universitetets netværk eller systemer såvel som eksterne systemer er ikke tilladt.
 • Adgang via netværket via dial-in skal ske via en officielt etableret service.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies