Menu

Samarbejdsaftaler og kontrakter

En samarbejdsaftale/kontrakt er en underskrevet aftale mellem to eller flere juridiske personer om gennemførelse af forsknings- eller uddannelsesmæssig aktivitet samt betingelserne for samme.

Syddansk Universitets samarbejde med virksomheder, investorer og eksterne parter er et vigtigt instrument til at finansiere, udbrede og øge forskningen på universitetet. Syddansk Universitet ønsker at fremme og spille en aktiv rolle i videreudvikling og kommercialisering af teknologier og videnskabelig knowhow udviklet på universitetet. Krumtappen i samarbejdet herom med eksterne parter udgøres ofte af de IPR (immaterielle rettigheder), som forskningen frembringer.

Universitetet er underlagt strategiske hensyn og en række lovgivningsmæssige rammer for samarbejdet med virksomheder, herunder Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstiutioner, markedsføringsloven, EU-statsstøtte regler, konkurrencelovgivningen, universitetesloven, forvaltningsloven, budgetvejledningen samt andre regler og  love, der kan finde anvendelse i særtilfælde.

Samarbejdsmodeller
Langt de fleste samarbejder forløber godt for de involverede parter. Erfaringerne viser dog også, at det er væsentligt, at parterne gør deres forudsætninger og forventninger klare for hinanden, før samarbejdet indledes.

Grundlæggende kan samarbejdet organiseres efter forskellige modeller:

Indtægtsdækkede/rekvirerede opgaver
Projekter finansieret til markedspris af den eksterne partner, der til gengæld får løst specifikke opgaver. Publicering sker kun efter aftale med rekvirenten, som også har mulighed for at afvise publikation.

Samarbejdsprojekter
Projekter samfinansieres af den eksterne partner og universitetet. Projekterne skal have videnskabelig interesse og relevans for universitetet. Universitetet har ret til at publicere egne resultater, idet der dog kan aftales en forsinkelse af offentliggørelse på indtil seks måneder, efter at resultater er anmeldt fra forskers side.

Sponsoreret forskning
Forskningen er betalt af virksomheden, som har en strategisk interesse i samarbejdet. Universitetet har ret til at publicere resultater uden begrænsninger.

Såfremt der ønskes yderligere information - kontakt venligst Anja Damgaard Hansen, SDU Research & Innovation Organisation/RIO på email contracts@sdu.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies