Menu

Licensaftaler

Det tjener normalt Syddansk Universitetets overordnede interesser bedst at give udnyttelsesrettigheder – også kaldet licenser – på ikke-eksklusive vilkår.

Når universitetet undtagelsesvis giver en eksklusiv licens, må licensen derfor afgrænses meget præcist til virksomhedens veldefinerede produktområde – alternativt virksomhedens veldefinerede forretningsområde og evt. geografiske område.

Licenser gives på vilkår, der sikrer universitetet frihed til at indgå i fremtidige forskningssamarbejder – og til fortsat at kunne skaffe ekstern finansiering af universitetets forskning.

Det er normalt ikke universitetets politik at acceptere begrænsninger i friheden til at kunne samarbejde med konkurrerende virksomheder til den aktuelle samarbejdspartner.

Hvis et universitet undtagelsesvis påtager sig konkurrencebegrænsninger, skal det være økonomisk og forskningsstrategisk velbegrundet.

Virksomheden bør betale for enhver begrænsning, og betalingen bør modsvare bortfald af universitetets samarbejdsmuligheder eller finansieringskilder inden for det undtagne område.

Aftaler om eksklusivitet til en enkelt virksomhed bør altid give parterne anledning til overvejelser om, hvorvidt de aftalte vilkår sikrer, at der ikke indirekte ydes ulovlig statsstøtte til den pågældende virksomhed.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies