Menu

Anmeldelse

Juridisk Kontor varetager administrationen af paraplyerne:

 • Anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser: J.nr. 2015-57-0008
  Anmeldelsen dækker universitetets behandling af personoplysninger udelukkende i videnskabeligt eller statistik øjemed. 
   
 • Anmeldelsen Forskningsbiobanker ved statslig myndighed: J.nr. 2015-57-0118 

Procedure for anmeldelse
Projektet skal anmeldes til Datatilsynet, hvis der behandles oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Anmeldelsen skal ske via universitetets paraplyordning som universitetet via Juridisk Kontor forvalter for Datatilsynet. Juridisk Kontor indsender én gang årligt en fortegnelse over igangværende projekter på universitetet til Datatilsynet til brug for deres kontrol/inspektion.

For at anmelde projektet skal der udfyldes et anmeldelsesskema. Herudover skal der, så vidt muligt, sammen med anmeldelsen sendes en projektbeskrivelse, protokol eller lign., da det vil lette sagsbehandlingen. Efter udfyldelse bedes anmeldelsesskemaet printet, underskrevet og scannet. Alternativt til print/underskrift/scan kan det udfyldte anmeldelsesskema sendes til os fra en SDU-mailadresse.

Det udfyldte anmeldelsesskema og evt. projektdokumentation skal sendes til sdu.persondata@sdu.dk.

Juridisk Kontor gennemgår det tilsendte materiale med henblik på at sikre, at de persondataretlige krav er opfyldt. En udtalelse fremsendes herefter til anmelderen.

Skulle udfyldelsen give anledning til tvivl, se da vejledningen til udfyldelsen af anmeldelsesskema (under udarbejdelse – gøres tilgængelig snarest muligt!). 

Vilkår i udtalelsen til at behandle data
Når Juridisk Kontor vurderer, at de persondataretlige krav er overholdt, sendes en intern ”tilladelse” (i form af en udtalelse) til at behandle data i projektet. Behandlingen må ikke påbegyndes inden udtalelsen foreligger. Af udtalelsen fremgår en række vilkår, som projektansvarlig skal sikre bliver overholdt. Disse vilkår er både af administrativ og teknisk karakter. 

Procedure for videregivelse/overladelse af forskningsdata fra projekter og forskningsbiobanker
Juridisk Kontor skal inddrages når forskningsdata ønskes videregivet/overladt til andre, med henblik på at sikre at de persondataretlige regler bliver overholdt.

For at lette sagsbehandlingen skal du udfylde en af følgende blanketter:

 • Datatilsynets blanket: videregivelse af forskningsdata til tredjemand etableret udenfor Danmark. For yderligere information se Datatilsynets hjemmeside.
 • SDUs blanket: videregivelse af forskningsdata til tredjemand etableret i Danmark
  • Vær opmærksom på, at den dataansvarlige modtager skal udfylde en erklæring, som du finder i forlængelse af videregivelsesblanketten. Dette er nyt i forhold til tidligere, men følger af de krav som Datatilsynet har stillet til universitetet, for at vi selv kan godkende videregivelser.
 • SDUs blanket: overladelse af forskningsdata til SDU-kollega

Når blanketten er udfyldt skal den, sammen med eventuelle bilag, sendes til sdu.persondata@sdu.dk. Herefter vil Juridisk Kontor foretage den videre sagsbehandling, også i forhold til de videregivelser til tredjemand etableret udenfor Danmark, som Datatilsynet skal godkende.

Procedure ved ændringer i projekt efter udtalelse

Det er ikke usædvanligt, at der sker ændringer i projektet efter modtagelse af udtalelsen. Der kan være tale om både væsentlige og mindre væsentlige ændringer, og disse behandles forskelligt.

Væsentlige ændringer er eksempelvis ændringer i formålet, ændring af kontaktperson eller personkredsen, indhentning af nye typer af personoplysninger eller forlængelse af projektperioden. Disse ændringer skal altid anmeldes til Juridisk Kontor inden de iværksættes, da de kræver en forudgående tilladelse.

Mindre væsentlige ændringer er eksempelvis ændring af projektets navn. Disse ændringer skal blot anmeldes til Juridisk Kontor indenfor 4 uger efter ændringen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt ændringen i et givent projekt er af væsentlig eller mindre væsentlig karakter bedes du kontakte Juridisk Kontor for en afklaring - enten via tlf. 6550 1047 eller via e-mail: sdu.persondata@sdu.dk.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies