Menu

Fællesanmeldelse

Er du SDU-ansat og har behov for at lave en anmeldelse til Datatilsynet? 

SDU RIOs jurister behandler sagerne. 

Har du en anmeldelse

Et forskningsprojekt skal anmeldes til Datatilsynet, hvis der behandles fortrolige personoplysninger. 

Find anmeldelsesprocedure og blanket.  

Hvis du har afleveret anmeldelsen og har behov for at ændre den, skal du gøre det hurtigst muligt. Find ændringsskemaet.

Videregivelse af forskningsdata

Skal dine forskningsdata videregives til andre, skal SDU RIO også inddrages. 

Læs om proceduren for videregivelse/overladelse af forskningsdata fra forskningsprojekter og forskningsbiobanker.

Persondata

Er du ansat på SDU, og har du en henvendelse til juristerne om persondata? Skriv til os.

Skriv til juristerne

Kontrakter

Er du forsker eller virksomhed, og har du behov for hjælp med en kontrakt? Få svar på dine spørgsmål.

Skriv til SDU RIO

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies