Menu

Ph.d.-uddannelsen efter 4+4-ordningen

Denne ordning er rettet mod studerende, der mangler 1 år (60 ECTS) i at have fuldført deres kandidatuddannelse.

Ph.d.-uddannelsen efter 4+4-ordningen er normeret til 4 års fuldtidsstudium og skal omfatte de samme elementer (inkl. 30 ECTS kursusaktivitet), og kurser svarende til 60 ECTS-point, hvoraf de 30 ECTS-point kan være på kandidatniveau, samt en kvalifikationseksamen, der ækvivalerer et kandidatspeciale (30 ECTS-point).

Uddannelsen er delt op i to dele hver på 2 år, del A og del B. Ordningen indebærer, at den studerende afslutter kandidatuddannelsen ved afslutningen af del A, som en integreret del af ph.d.-uddannelsen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies