Menu

Karriereforløb for ph.d.-studerende (Career development for PhD students)

Dato og tid: 

Workshop 1:  Selvledelse - stress og trivsel i forskningsarbejdet  22. august  kl. 9.00-15.30

JTI test feedbacksamtaler: Uge 35   26-29 august. Deltagerne modtager en doodle, hvor de kan krydse tid/dag af til den individuelle samtale.

Workshop 2: Karriere og Kompetence  27. september kl. 9.00 – 15.30

Karrieretest feedbacksamtaler: Uge 40  2 - 4 oktober. Deltagerne modtager en doodle, hvor de kan krydse tid/dag af til den individuelle samtale.

Sted: SDU, Odense, Mødelokalet Lysningen stuen
Tilmelding: Her senest 7. august 2013. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet
Underviser: Monika Janfelt, karrierekonsulent og certificeret coach, Ph.d. og Fil.dr.
Kompetence- og organisationsudvikling, HR-Service, SDU
Niels Bohrs allé 1 A, 2’sal, 5320 Odense M
janfelt@sdu.dk, +45 21 35 60 09
Deltagerantal: Min. 8, max. 12
ECTS: 1

Vil du deltage i et karriereforløb for ph.d. studerende?

Mange ph.d.er oplever at det er svært at bevare overblikket og føler sig frustrerede og stressede. Andre er usikre på hvad man egentlig kan som ph.d.’, hvor en ph.d. grad fører hen og om forskning er den rette karrierevej.

I dette forløb får du mulighed for at arbejde med din egen professionelle profil gennem individuelle tests og workshops, med fokus på selvledelse, trivsel og belastning i et universitetsmiljø, samt karriereveje ind og ud af universitetet.

Du får:

• Indblik i hvor du har dine styrker, hvad der motiverer og driver dig i dit arbejdsliv.
• Afklaring på dine karrieremæssige spørgsmål
• Større indsigt i hvordan du udnytter dit potentiale og udvikler dine personlige kompetencer
• Coping strategier og værktøjer til hvordan du bevare din trivsel i universitetsarbejdet.
• Mulighed for at dele erfaringer med andre ph.d. studerende

Udviklingsforløbet består af 2 sammenhængende heldags workshops med 2 tilknyttede testværktøjer med individuelle feedbacksamtaler. De valgte test hænger nøje sammen med workshoppernes respektive tematikker: Arbejdsliv og karriere og den ph.d. studerende som menneske i organisationen. Testene bidrager til at forankre og fordybe temaerne på workshopperne i forhold til relevante personlige problemstillinger på en fokuseret måde.

Du skal være min. 1/2 år henne i dit ph.d. forløb og have et ønske om, sammen med andre ph.d. studerende fra dit eget fakultet, at deltage i et intensivt og unikt udviklingsforløb, hvor der bliver fokuseret på dine karriereveje, kompetencer, stress, overskud og hvordan du klarer udfordrende situationer i arbejdet som forsker.
Du får viden og værktøjer til, hvordan du kan arbejde med karriereplanlægning og de omkringliggende faktorer i dit ph.d. forløb. Du får mulighed for at reflektere over din måde at gribe ph.d. processen an, og hvordan dit fremtidige arbejdsliv kan forme sig; også udefra de valg du træffer som ph.d. studerende. Og du får et mulighed at møde andre ph.d. studerende som du kan dele erfaringer med og lære af.

Det er en forudsætning for tilmelding, at du kan deltage i alle aktiviteter, og således gennemføre hele forløbet. Dit samlede tidsforbrug vil være ca. 3 dage.

Du kan læse mere om forløbet her:

• Workshop 1: Oplæg, drøftelse og gruppearbejde om selvledelse, stress, trivsel og hvordan man håndterer de mekanismer i forskningsmiljøerne der kan skabe usikkerhed og stort præstationspres.
• Personprofil typetest med individuel feedbacksamtale. Du får tilsendt en JTI test (Jungiansk Type Indikator) online. Du mødes efterfølgende med Monika Janfelt (certificeret i testbruger) for en feedbacksamtale på ca. 1 ½ time. JTI profilen er et udviklingsværktøj, som giver gode muligheder for en samtale om dine præferencer, og hvordan de spiller sammen med dit arbejde som ph.d. studerende. Testresultater er fortrolige og samtalen foregår i et trygt og fortroligt rum. Du får materiale udleveret i forbindelse med samtalen. Feedbacksamtalerne vil foregå i uge 35.
• Workshop 2: Fokus på karriere- og kompetencer og hvordan man kan arbejde med at finde den rette karrierevej.
• Karrieretest med individuel feedbacksamtale. Du får tilsendt en Decision Dynamics Karrieremodel test online. Du mødes efterfølgende med Monika Janfelt (certificeret testbruger) for en feedbacksamtale på ca. 1 ½ time. Karrieremodellen er et udviklingsværktøj som fokuserer på dine forestillinger om det gode arbejdsliv og på, hvad der driver dig og er meningsfyldt rent karrieremæssigt. Testen giver gode muligheder for en samtale om din arbejdsmæssige profil og dine fremtidige karriereveje og beslutninger. Testresultatet er fortroligt og samtalen foregår i et trygt og fortroligt rum. Du får materiale udleveret i forbindelse med samtalen. Feedbacksamtalerne vil foregå i uge 40.
• Læringsrapport på 1A4 side hvor du skriver om effekten af forløbet og hvad du har lært og tager med dig i dit arbejdsliv.
• Evaluering. Du vil få tilsendt en online evaluering af forløbet. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies