Menu

Undervisere

   

Hanne Marie

Hanne Marie Motzfeldt er ansat ved Juridisk Institut på SDU, hvor hun som ekspert i forvaltningsret og persondataret ofte er synlig i det danske mediebillede. Hun har taget sin ph.d. i persondataret ved Aarhus Universitet, og hun har længere arbejdserfaring fra en række offentlige myndigheder, herunder Folketingets Ombudsmand og Natur- og Miljøklagenævnet.  

Hanne Maries beskæftiger sig i dag primært med de retlige aspekter af digitalisering, herunder privacy, og hun er en af landets førende eksperter på området for persondatarettens og forvaltningsrettens grundlæggende principper i forbindelse med udvikling og brug af nye teknologier. Som følge af lovgivningsindsatsen for gennemførelse af Det Digitale Indre Marked arbejder hun desuden med nyttiggørelse af data til bl.a. forskning (open data og big data).

   

Sissel

Sissel Michelle Kristensen, cand.jur., arbejder som fuldmægtig hos Datatilsynet, hun beskæftiger sig med både privates og offentlige myndigheders behandling af personoplysninger. Sissel deltager i det internationale samarbejde i Bruxelles vedrørende myndighedernes behandling af personoplysninger i forbindelse med Schengen-samarbejdet og Europol. Samtidig er hun en del af Datatilsynets nyoprettede specialenhed, som blandt andet fører tilsyn med enhver behandling af personoplysninger i kommunerne.

Sissel har tidligere arbejdet hos Justitsministeriets Departement og på advokatkontoret Elmer Advokater.

   

Jesper

Jesper Løffler Nielsen arbejder som advokat hos Focus Advokater. I juni 2016 færdiggjorde Jesper Løffler Nielsen et treårigt erhvervs-ph.d.-forløb på SDU, hvor han forskede i it-ret.

Jespers primære speciale - og helt store passion - er juridiske spørgsmål relateret til it, herunder it-kontrakter, rettighedsspørgsmål i forhold til software, persondata, e-handel og internetmarkedsføring samt tvister vedrørende it-projekter og rettigheder til domænenavne. 

 

   

Daniel

Daniel Hartfield-Traun, cand.jur., arbejder som fuldmægtig i Digitaliseringsstyrelsen på Kontor for jura, sikkerhed og EU. Kontoret står for at sikre en effektiv og sikker digitalisering af den offentlige sektor, herunder opfyldelse af databeskyttelsesforordningen. 

Daniel er en del af sikkerhedsteamet i afdelingen, og han arbejder med at sikre, at den offentlige sektor passer bedst muligt på borgernes og virksomhedernes data gennem implementering af sikkerhedsstandarden ISO 27001.

                                                                             
 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies