Menu

Hvad er uniTEST?

uniTEST

Om uniTEST

Hvis du søger optagelse i kvote 2 skal du forvente, at du skal deltage i en uniTEST.

Alle ansøgere bliver indkaldt til uniTEST, hvis de opfylder adgangskravene.

Testen består af mellem 95 og 150 spørgsmål afhængigt af, hvilken uddannelse du søger om optagelse på.

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare fornuftigt på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål. Det er derfor ikke en test, du kan forberede dig på.

uniTEST afvikles på dansk. Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Spørgsmålene

Testen rummer flere typer spørgsmål:

Alt afhængig af hvilken uddannelse du har søgt, så vil testen bestå af spørgsmål inden for 3 - 5 af disse områder:

Evnen til kritisk tænkning
Denne del af testen handler om generelt at kunne analysere, argumentere og træffe beslutninger, på baggrund af de informationer spørgsmålene stiller til rådighed. Kritisk tænkning er relevant inden for alle universitetsområder.

Evnen til kvantitativ tænkning
Denne del af testen handler om at løse problemer og håndtere informationer i spørgsmål, der indeholder alment forståelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark, tekst og grafer. 

Sproglig og kulturel forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå meningen med en tekst og vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten er et udtryk for.

Mellemmenneskelig forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå menneskers følelser i bestemte situationer, om at kunne aflæse sociale interaktioner mellem mennesker og om at kunne lægge en strategi for god kommunikation med andre mennesker.

Evnen til videnskabelig tænkning
Denne del af testen handler om at kunne forstå og drage logiske konklusioner ved at identificere relevante fakta, vurdere informationer og pege på manglende oplysninger, samt om at anvende en videnskabelig tilgang i problemløsningen.

Se eksempler på spørgsmål

Eksempler på spørgsmål (åbner som pdf-fil)

Praktisk info

Dato: 22. eller 23. april 2017

Du har mellem 2,5 - 3,5 timer til at besvare alle spørgsmål.

Du må regne med at afsætte ½ - 1 dag til deltagelsen.

Sted: Du skal møde op på universitetet for at deltage i uniTEST.

Du skal medbringe din egen computer.

Den præcise dato og adresse, kan du se på din indkaldelse du får på Optag SDU.

Se flere praktiske oplysninger om testdagene, transport til Universitetet og opsætning af din computer til uniTEST. 

Ved påvist snyd under en optagelsestest

Såfremt en person snyder eller forsøger på at snyde under optagelsestesten, eller såfremt en person medvirker til snyd, vil personen blive indberettet til rektor, og, såfremt mistanken kan begrundes, sanktioneret i forhold til ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU”.

Stillingtagen til hvorvidt der er tale om snyd, og sanktionsniveauet såfremt dette er tilfældet, vil bero på en konkret stillingtagen i den aktuelle sag.

I værste tilfælde vil personen, der har snydt, blive permanent bortvist fra universitet.

Dette upåagtet, at vedkommende ikke har været indskrevet på universitetet tidligere. I tilfælde hvor kriminelle forhold gør sig gældende vil universitet politianmelde sagen.

Snyd foreligger når ansøgeren bl.a.:
1) Plagierer
2) Forfalsker
3) Fortier
4) Vildleder om egen indsats eller resultater
5) Indgår i ikke-tilladte samarbejder
6) Modtager hjælp under testen eller hjælper andre
7) Uretmæssigt har forudgående kendskab til testen
8) Afgiver urigtige fremmødeoplysninger
9) Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer

Har du søgt ind på en engelsksproget uddannelse og bor i Danmark?

uniTEST afvikles i dansk sprogversion, medmindre du har søgt ind på en engelsksproget uddannelse.

Hvis du har søgt ind på en engelsksproget uddannelse, vil du få testen på engelsk.

Hvis du har søgt ind på både en dansk og engelsksproget uddannelse, har du mulighed for selv at vælge hvilken sprogversion du ønsker.

Dette gør du ved at sende en mail til sign_on@sdu.dk senest 7. april 2017.

Samarbejde om uniTEST mellem SDU og AU til medicin

Syddansk Universitet og Aarhus Universitet samarbejder om medicinansøgeres deltagelse i uniTESTen.

Samarbejdet betyder, at du som ansøger til begge universiteter kun skal deltage i uniTESTen ét sted, da det er den samme test på begge universiteter.

Har du søgt en uddannelse på Syddansk Universitet, hvor uniTESTen er en del af optagelsesprøven, så vil du skulle deltage i testen på Syddansk Universitet.

Søger du derudover også om optagelse på medicin i Aarhus, vil din uniTEST deltagelse på SDU tælle i forbindelse med ansøgningen til medicin i Aarhus.

Testresultaterne koordineres mellem de to universiteter.

Søger du om optagelse på medicin ved Aarhus Universitet, men ikke samtidig om optagelse på uddannelser ved Syddansk Universitet, hvor uniTESTen er en del af optagelsesprøven, så vil du skulle deltage i uniTEST på Aarhus Universitet.

Hvor du tager testen, har ingen indflydelse på vurderingen af din ansøgning om optagelse.

Vær opmærksom på, at der ikke samarbejdes om MMI prøverne.

Nogle ansøgere vil derfor blive inviteret til MMI-prøve både ved Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Ønsker du at komme i betragtning til optagelse på begge universiteter, vil du skulle deltage i begge MMI-prøver.

Er du ansøger både til Syddansk Universitet, hvor du skal deltage i uniTEST, og samtidig ansøger til medicin på Aarhus University, vil du skulle holde dig orienteret både på Optag SDU og AU’s optagelsesselvbetjening.

Deltagelse fra udlandet

Bor eller opholder du dig i udlandet den 22. og 23. april, hvor testen afholdes på SDU, kan du tage testen online via et fjernovervågningssystem.

Læs mere om deltagelse fra udlandet på vores engelske side.

Bemærk:

 • Hvis du søger i kvote 2 og har en registreret bopælsadresse i udlandet, vil du automatisk blive inviteret til onlinetesten via fjernovervågningssystemet. Du skal være opmærksom på, at testdeltagelse fra udlandet indebærer, at testen er på engelsk. Hvis du derimod ønsker at tage testen på dansk, er det en forudsætning at du deltager i testen på det SDU campus i Danmark hvor testen foregår, samt at dette tilkendegives ved at sende en mail til sign_on@sdu.dk, senest den 7. april 2017.
 • Hvis du søger i kvote 2 og opholder dig i udlandet, men ikke har en registreret bopælsadresse i udlandet, bliver du ikke automatisk inviteret til onlinetesten via fjernovervågningssystemet. Ønsker du at deltage i testen fra udlandet skal dette tilkendegives ved at sende en mail til sign_on@sdu.dk, senest den 7. april 2017.

uniTEST deltagelse for ansøgere der bor eller opholder sig i udlandet

Deltagelse i uniTEST fra udlandet indebærer, at:

 • testen gennemføres under ’live-overvågning’ af en fjernvagt, hvor du sidder ved din egen computer fra et sted hvor der er en stabil internetforbindelse
 • testen er på engelsk
 • du senest den 7. april, har gennemført en indledende kontrol af din computers opsætning, fra nøjagtig det sted, hvorfra du planlægger at gennemføre testen
 • hvis du ikke har en registreret bopæl adresse i udlandet, vil du blive opkrævet et testgebyr på max. Kr. 320.

Online deltagelse gennemføres af ProctorU

Krav til teknisk udstyr

Du skal først sikre dig, at din computer opfylder de tekniske mindstekrav for at kunne gennemføre testen online. Dette omfatter et fungerende webkamera og mikrofon til at forbinde med fjernvagten, samt en stabil internetforbindelse. Dette gør du ved at klikke på linket: minimum technical specifications

Du skal bruge den computer, du planlægger at gennemføre testen fra. Derudover er det vigtigt, at du gennemfører testen fra det sted, hvorfra du planlægger at gennemføre selve testen.

Derefter skal du foretage en test af det tekniske udstyr ved at klikke på linket: https://www.proctoru.com/testitout/

Når du har klikket på linket, skal du også oprette forbindelse til en levende person ('connect to a live person') for at sikre at din computers opsætning matcher testens krav.

Det gør du ved:

 • at indtaste dit navn og institution (University of Southern Denmark) 
 • klikke på “Connect to a live person”
 • klik på knappen "allow", når en meddelelse anmoder om adgang til dit kamera og mikrofon, for at få en grundig kontrol af din computer.

Du behøver ikke at have planlagt en test med ProctorU for at kunne foretage denne indledende kontrol.

Test af det tekniske udstyr skal være afsluttet inden den 7. april 2017.

Bemærk, det er dit ansvar at sikre, at din computer opfylder minimumskravene til computeres opsætning og udstyr forud for testdeltagelsen.

Krav til de fysiske omgivelser

Før testen kan gennemføres online, skal du sikre dig, at de fysiske omgivelser opfylder følgende krav:

 • Du sidder ved et stabilt skrivebord
 • Du sidder alene (tilstedeværelse af andre personer eller dyr er ikke tilladt)
 • Rummet du sidder i er støjfrit
 • Der er en passende temperatur og belysning

Firewall vil sandsynligvis blokere din internetforbindelse, hvis du tager testen på offentlige steder som skoler, universiteter mm. Dette vil forhindre dig i at kunne gennemføre testen.

Procedure for registrering til uniTEST fra udlandet.

Læs mere om deltagelse fra udlandet på vores engelske side.

Særlige prøvevilkår

Er du ordblindhed/dyslektiker eller har en fysisk funktionsnedsættelse, kan du senest den 15. marts uploade din dispensationsansøgning om at deltage i prøven på særlige prøvevilkår.

Dispensationsansøgning og dokumentation der understøtter dit behov for særlige prøvevilkår uploades sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk

I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til prøven fx:

 • ekstra tid
 • it-rygsæk
 • computer
 • andet hjælpemiddel

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Bemærk, søger du om optagelse til en uddannelse med andre prøver i optagelses-/adgangsprøven i kvote 2, og også ønsker at søge om dispensation i disse, skal du gøre opmærksom på det i din dispensationsansøgning.

Hør en vejleder fra SDU fortælle om uniTESTEN:


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies