Menu

Forskningsstøtte på SAMF

Helt enkelt er Forskningsstøttes fornemmeste opgave at gøre det let at komme i gang med at søge om midler til forskningsprojekter. Det gør vi hovedsagligt ved at bidrage til hæve niveauet i de ansøgninger, der sendes af sted, og ved at sikre en effektiv administration af de eksterne bevillinger.

Her på siderne finder du et stort antal fonde og puljer af relevans for samfundsvidenskabelige forskere. Derudover kan du læse om tips og tricks til at skrive den gode ansøgning og finde værktøjer, der hjælper dig med at strukturere dit forskningsprojekt.

Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du overvejer at søge ekstern finansiering. Det er vores erfaring, at det er vigtigt at være ude i god tid, så projektidé og ansøgning kan skærpes og målrettes bevillingsgiveren. Vi glæder os til at høre fra dig.

Forskningsstøtte hjælper med:

  • Projektansøgninger fra start til slut
  • Ansøgningers udformning, læsbarhed og effektivitet
  • Opstilling af budget
  • Identifikation og videreformidling af relevante opslag og bevillingsgivere
  • Brobygning mellem forskningsaktiviteter på fakultetet og eksterne midler
  • Administration af eksterne midler

I servicen indgår også rådgivning i forbindelse med særligt komplekse ansøgninger, herunder ansøgninger med mange parter og komplekse ansøgningskrav, for eksempel til EU, strategiske programmer og Centres of Excellence.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies